Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UJona

Izahluko

1 2 3 4

Okuphakathi

 • 1

  • UJona uzama ukubalekela uJehova (1-3)

  • UJehova wenza kube nesiphepho esikhulu (4-6)

  • UJona uyimbangela yenkinga (7-13)

  • UJona uphonswa olwandle olunesiphepho (14-16)

  • Inhlanzi enkulu igwinya uJona (17)

 • 2

  • Umthandazo kaJona esesiswini senhlanzi (1-9)

  • Inhlanzi ihlanzela uJona emhlabathini (10)

 • 3

  • UJona ulalela uNkulunkulu aye eNineve (1-4)

  • AbaseNineve bayaphenduka ngenxa yomyalezo kaJona (5-9)

  • UNkulunkulu unquma ukungalibhubhisi iNineve (10)

 • 4

  • UJona uthukuthele futhi ufuna ukufa (1-3)

  • UJehova ufundisa uJona isihe (4-11)

   • “Kulungile yini ukuba uthukuthele kangaka?” (4)

   • Ufundiswa isifundo ngoselwa (6-10)