Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Eyesibili KaPetru

Izahluko

1 2 3

Okuphakathi

 • 1

  • Ukubingelela (1)

  • Qinisekisani ukubizwa kwenu (2-15)

   • Izimfanelo ezinezelwa okholweni (5-9)

  • Izwi lesiprofetho eliqinisekiswe ngokwengeziwe (16-21)

 • 2

  • Kuyoba khona abafundisi bamanga (1-3)

  • Abafundisi bamanga bayokwahlulelwa nakanjani (4-10a)

   • Izingelosi ziphonswa eThartharusi (4)

   • Uzamcolo; iSodoma neGomora (5-7)

  • Izinto ababonakala ngazo abafundisi bamanga (10b-22)

 • 3

  • Abahleki bosulu bayayishalazela imbubhiso ezayo (1-7)

  • UJehova akephuzi (8-10)

  • Cabangani ngohlobo lwabantu okufanele nibe yilo (11-16)

   • Amazulu amasha nomhlaba omusha (13)

  • Qaphani ukuze ningadukiswa (17, 18)