Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Eyesibili KaPetru

Izahluko

1 2 3

Okuphakathi

  • 1

    • Ukubingelela (1)

    • Qinisekisani ukubizwa kwenu (2-15)

      • Izimfanelo ezinezelwa okholweni (5-9)

    • Izwi lesiprofetho eliqinisekiswe ngokwengeziwe (16-21)

  • 2

    • Kuyoba khona abafundisi bamanga (1-3)

    • Abafundisi bamanga bayokwahlulelwa nakanjani (4-10a)

      • Izingelosi ziphonswa eThartharusi (4)

      • Uzamcolo; iSodoma neGomora (5-7)

    • Izinto ababonakala ngazo abafundisi bamanga (10b-22)

  • 3

    • Abahleki bosulu bayayishalazela imbubhiso ezayo (1-7)

    • UJehova akephuzi (8-10)

    • Cabangani ngohlobo lwabantu okufanele nibe yilo (11-16)

      • Amazulu amasha nomhlaba omusha (13)

    • Qaphani ukuze ningadukiswa (17, 18)