Eyesibili KwabaseKorinte 2:1-17

  • UPawulu uhlose ukuba kube nenjabulo (1-4)

  • Isoni siyathethelelwa siphinde sisizwe (5-11)

  • UPawulu eTrowa naseMakedoniya (12, 13)

  • Inkonzo, udwendwe lokunqoba (14-17)

    • Asibona abathengisi bezwi likaNkulunkulu (17)

2  Ngoba nginqume ukuba ngingaphinde ngize kini ngidabukile.  Ngoba uma ngidabukisa nina, ubani ozongenza ngijabule ngaphandle kwalowo engimdabukisile?  Ngakubhala lokho engakwenza, ukuze kuthi lapho ngiza, ngingadatshukiswa yilabo okufanele bangijabulise, ngoba ngiyaqiniseka ukuthi lokho okungijabulisayo nani kunenza nijabule ngendlela efanayo.  Ngoba nganibhalela ngezinyembezi eziningi nginosizi olukhulu nobuhlungu benhliziyo, hhayi ngenjongo yokunenza nidabuke, + kodwa ukuze nikwazi ukujula kothando enginithanda ngalo.  Uma kukhona oye wabangela ukudabuka, + akadabukisanga mina, kodwa nina nonke ngezinga elithile—ukuze ngingabi nokhahlo kakhulu kulokho engikushoyo.  Lesi siyalo esinikezwa iningi simanele umuntu onjalo;  manje esikhundleni salokho kufanele nimthethelele ngomusa nimduduze, + ukuze anganqotshwa* ukudabuka ngokweqile. +  Ngakho-ke, nginikhuthaza ukuba nimqinisekise ukuthi niyamthanda. +  Ngoba yilesi sizathu futhi esenza nganibhalela: ukuze ngithole ukuthi nizobunikeza yini ubufakazi bokuthi niyalalela ezintweni zonke. 10  Noma ubani enimthethelelayo, nami ngiyamthethelela. Eqinisweni, noma yini engiyithethelele, (uma kukhona engikuthethelele) bekungenxa yenu emehlweni kaKristu, 11  ukuze singaphanjwa* uSathane, + ngoba asibona abangenalwazi ngamacebo* akhe. + 12  Lapho ngifika eTrowa + ukuze ngimemezele izindaba ezinhle mayelana noKristu, futhi ngivulelwa umnyango eNkosini, 13  umoya wami awutholanga mpumuzo ngenxa yokungamtholi uThithu + umfowethu. Ngakho ngabavalelisa ngahamba ngaya eMakedoniya. + 14  Kodwa makabongwe uNkulunkulu osiholayo ngaso sonke isikhathi odwendweni lokunqoba kanye noKristu futhi enze iphunga lolwazi ngaye lizwakale* ngathi kuyo yonke indawo! 15  Ngoba kuNkulunkulu siyiphunga likaKristu elimnandi phakathi kwalabo abasindiswayo naphakathi kwalabo ababhubhayo; 16  kulaba ababhubhayo siyiphunga lokufa eliholela ekufeni, + kwabasindiswayo siyiphunga lokuphila eliholela ekuphileni. Ubani ozifanelekela ngokwanele lezi zinto? 17  Yithi, ngoba asibona abathengisi* bezwi likaNkulunkulu + njengoba abantu abaningi beyibo, kodwa sikhuluma ngabo bonke ubuqotho, njengabathunywe bevela kuNkulunkulu, yebo, sibonwa uNkulunkulu futhi sikanye noKristu.

Imibhalo yaphansi

Noma, “angagwinywa.”
Noma, “singaqilizelwa.”
Noma, “ngezinhloso.”
Noma, “lisakazeke.”
Noma, “abenza inzuzo.”