Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Eyesibili KwabaseKorinte

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Okuphakathi

 • 1

  • Imikhonzo (1, 2)

  • Induduzo evela kuNkulunkulu kuzo zonke izinsizi (3-11)

  • Ushintsho ezinhlelweni zohambo lukaPawulu (12-24)

 • 2

  • UPawulu uhlose ukuba kube nenjabulo (1-4)

  • Isoni siyathethelelwa siphinde sisizwe (5-11)

  • UPawulu eTrowa naseMakedoniya (12, 13)

  • Inkonzo, udwendwe lokunqoba (14-17)

   • Asibona abathengisi bezwi likaNkulunkulu (17)

 • 3

  • Izincwadi zokwethula (1-3)

  • Izikhonzi zesivumelwano esisha (4-6)

  • Inkazimulo enkulu yesivumelwano esisha (7-18)

 • 4

  • Ukukhanya kwezindaba ezinhle (1-6)

   • Izingqondo zabangakholwa ziphuphuthekisiwe (4)

  • Ingcebo ezitsheni zobumba (7-18)

 • 5

  • Ukugqoka indlu evela ezulwini (1-10)

  • Inkonzo yokubuyisana (11-21)

   • Indalo entsha (17)

   • Amanxusa kaKristu (20)

 • 6

  • Akumelwe usetshenziswe kabi umusa kaNkulunkulu (1, 2)

  • Kuchazwa inkonzo kaPawulu (3-13)

  • Ningaboshelwa ejokeni (14-18)

 • 7

  • Masizihlanze ekungcoleni (1)

  • Injabulo kaPawulu ngabaseKorinte (2-4)

  • UThithu uletha umbiko omuhle (5-7)

  • Ukudabuka nokuphenduka ngendlela yokuhlonipha uNkulunkulu (8-16)

 • 8

  • Iminikelo yamaKristu aseJudiya (1-15)

  • UThithu uzothunyelwa eKorinte (16-24)

 • 9

  • Isikhuthazo ngokupha (1-15)

   • UNkulunkulu uthanda umuphi ojabulayo (7)

 • 10

  • UPawulu uvikela inkonzo yakhe (1-18)

   • Izikhali zethu akuzona ezenyama (4, 5)

 • 11

  • UPawulu nabaphostoli abahle kakhulu (1-15)

  • Ubunzima uPawulu abhekana nabo ngesikhathi engumphostoli (16-33)

 • 12

  • Imibono kaPawulu (1-7a)

  • ‘Iva likaPawulu enyameni’ (7b-10)

  •  Angikho ngaphansi kwabaphostoli abahle kakhulu (11-13)

  • UPawulu ukhathazeke ngabaseKorinte (14-21)

 • 13

  • Izixwayiso nezikhuthazo zokugcina (1-14)

   • “Qhubekani nihlola ukuthi nisokholweni yini” (5)

   • Qhubekani nilungiswa; cabangani ngokuvumelana (11)