Eyesibili YeziKronike 27:1-9

  • UJothamu, inkosi yakwaJuda (1-9)

27  UJothamu + wayeneminyaka engu-25 lapho eba inkosi, wabusa iminyaka engu-16 eJerusalema. Igama likanina kwakunguJerusha indodakazi kaZadoki. +  Waqhubeka enza okulungile emehlweni kaJehova, njengoba nje u-Uziya uyise ayenzile, + ngaphandle kokuthi yena akazange angene ngokungafanele ethempelini likaJehova. + Nokho, abantu babesenza okubi.  Wakha isango elingenhla lendlu kaJehova, + wenza nomsebenzi omkhulu wokwakha odongeni lwase-Ofeli. +  Wakha namadolobha + esifundeni esinezintaba sakwaJuda, + wakha nezindawo ezinezivikelo eziqinile + nemibhoshongo + emahlathini.  Walwa nenkosi yabakwa-Amoni + ekugcineni wabanqoba, ngalowo nyaka abakwa-Amoni bamnika amathalenta* esiliva angu-100, amakhora* angu-10 000 kakolweni nangu-10 000 ebhali. Abakwa-Amoni bamkhokhela lokhu nangonyaka wesibili nowesithathu. +  Ngakho uJothamu waqhubeka eba namandla, ngoba wayezimisele ukuhamba ezindleleni zikaJehova uNkulunkulu wakhe.  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaJothamu, zonke izimpi zakhe nezindlela zakhe, kulotshwe eNcwadini Yamakhosi Akwa-Israyeli NawakwaJuda. +  Wayeneminyaka engu-25 lapho eba inkosi, wabusa iminyaka engu-16 eJerusalema. +  Ngemva kwalokho uJothamu washona, wangcwatshwa eDolobheni LikaDavide. + U-Ahazi indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. +

Imibhalo yaphansi

Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.
Ikhora lalilingana no-220 L. Bheka iSithasiselo B14.