Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Eyokuqala KaPetru

Izahluko

1 2 3 4 5

Okuphakathi

 • 1

  • Ukubingelela (1, 2)

  • Ukuzalwa okusha ethembeni eliphilayo (3-12)

  • Yibani ngcwele njengabantwana abalalelayo (13-25)

 • 2

  • Langazelelani izwi (1-3)

  • Amatshe aphilayo akhiwa abe yindlu engokomoya (4-10)

  • Ukuphila njengezifiki ezweni (11, 12)

  • Ukuzithoba ngendlela efanele (13-25)

   • UKristu, isibonelo sethu (21)

 • 3

  • Amakhosikazi namadoda (1-7)

  • Bonisani ukuzwelana; funani ukuthula (8-12)

  • Ukuhlupheka ngenxa yokulunga (13-22)

   • Nikulungele ukuvikela ithemba eninalo (15)

   • Ubhapathizo nonembeza omuhle (21)

 • 4

  • Philelani intando kaNkulunkulu, njengoba kwenza uKristu (1-6)

  • Ukuphela kwazo zonke izinto sekusondele (7-11)

  • Ukuhlupheka ngoba ungumKristu (12-19)

 •   5

  • Yalusani umhlambi kaNkulunkulu (1-4)

  • Thobekani niqaphe (5-11)

   • Phonsani zonke izinkathazo zenu kuNkulunkulu (7)

   • UDeveli unjengebhubesi elibhongayo (8)

  • Amazwi okuphetha (12-14)