Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Eyokuqala KaJohane

Izahluko

1 2 3 4 5

Okuphakathi

 • 1

  • Izwi lokuphila (1-4)

  • Ukuhamba ekukhanyeni (5-7)

  • Isidingo sokuvuma izono (8-10)

 • 2

  • UJesu, umhlatshelo oyisihlawulelo (1, 2)

  • Ukugcina imiyalo yakhe (3-11)

   • Umyalo omdala nomusha (7, 8)

  • Izizathu zokubhala (12-14)

  • Ningalithandi izwe (15-17)

  • Isixwayiso ngomphik’ ukristu (18-29)

 • 3

  • Singabantwana bakaNkulunkulu (1-3)

  • Abantwana bakaNkulunkulu nabakaDeveli (4-12)

   • UJesu uzobhidliza imisebenzi kaDeveli (8)

  • Thandanani (13-18)

  • UNkulunkulu mkhulu kunezinhliziyo zethu (19-24)

 • 4

  • Ukuvivinya izimfundiso (1-6)

  • Ukwazi uNkulunkulu nokumthanda (7-21)

   • “UNkulunkulu uluthando” (8, 16)

   • Akukho ukwesaba othandweni (18)

 • 5

  • Ukholo kuJesu lunqoba izwe (1-12)

   • Lokho okushiwo uthando ngoNkulunkulu (3)

  • Ukuqiniseka ngamandla omthandazo (13-17)

  • Qaphani ezweni elibi (18-21)

   • Lonke izwe lisemandleni omubi (19)