Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Zakariya 10:1-12

10  “Celani imvula kuJehova+ ngesikhathi semvula yasentwasahlobo,+ yebo kuJehova owenza amafu eziphepho,+ obanika izihlambi zemvula,+ nonika yilowo nalowo izimila ensimini.+  Ngoba amatherafi+ akhulumé okuyinqaba; nababhuli baboné amanga embonweni,+ baqhubeka bekhuluma amaphupho angasizi ngalutho, bazama ukududuza kodwa abaphumeleli.+ Yingakho ngokuqinisekile beyomuka njengomhlambi;+ bayohlupheka, ngoba akukho malusi.+  “Intukuthelo yami ibavuthele abelusi,+ futhi ngizokwenza ukuba abaholi abanjengezimbuzi+ balandise;+ ngoba uJehova wamabutho uwunakile umhlambi wakhe,+ indlu yakwaJuda, wawenza waba njengehhashi+ lakhe lesithunzi empini.  Iphuma kuye indoda eyinhloko,+ uphuma kuye umbusi owuzime,+ uphuma kuye umnsalo wempi;+ zonke izinduna zomsebenzi ziphuma kuye,+ bonke behlangene.  Bazoba njengamadoda anamandla+ anyathela odakeni lwezitaladi empini.+ Bazolwa impi, ngoba uJehova unabo;+ abagibeli bamahhashi kuyomelwe babe namahloni.+  Ngizokwenza indlu kaJuda iphakame, indlu kaJosefa ngizoyisindisa.+ Ngizobanika indawo yokuhlala, ngoba ngizobabonisa isihe;+ bazoba njengalabo engangingabalahlanga;+ ngoba nginguJehova uNkulunkulu wabo, ngizobaphendula.+  Abakwa-Efrayimi bazoba njengendoda enamandla,+ inhliziyo yabo izojabula njengokungathi ngewayini.+ Amadodana abo azobona futhi ngokuqinisekile ajabule;+ inhliziyo yawo izojabula kuJehova.+  “‘Ngizobashayela ikhwelo+ ngibaqoqele ndawonye; ngoba nakanjani ngizobakhulula,+ futhi bazoba baningi, njengalabo nje abaye baba baningi.+  Ngizobasakaza njengembewu phakathi kwezizwe,+ bayongikhumbula besezindaweni ezikude;+ bayovuseleleka kanye namadodana abo babuye.+ 10  Ngiyobabuyisa ezweni laseGibhithe;+ ngibaqoqele ndawonye ngibasuse e-Asiriya;+ ngibalethe ezweni lakwaGileyadi+ naseLebhanoni, abayikutholelwa ndawo.+ 11  Uyodabula olwandle ngokucindezeleka;+ olwandle uyoshaya amagagasi,+ futhi zonke izinzulu zeNayile ziyokoma.+ Ukuziqhenya kwe-Asiriya kuyokwehliswa,+ nayo kanye intonga+ yeGibhithe iyomuka.+ 12  Ngiyobenza baphakame ngoJehova,+ bahambahambe ngegama lakhe,’+ kusho uJehova.”

Imibhalo yaphansi