Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

UmShumayeli 9:1-18

9  Ngoba ngakufaka konke lokhu enhliziyweni yami, yebo ukuba ngikuhlole konke lokhu,+ ukuthi abalungileyo nabahlakaniphileyo, kanye nemisebenzi yabo, basesandleni sikaNkulunkulu weqiniso.+ Abantu abaluqapheli uthando noma inzondo konke okwaba khona ngaphambi kwabo.+  Bayefana bonke kulokho bonke abanakho.+ Kukhona isiphetho sinye+ kolungile+ nakomubi,+ omuhle nohlanzekile nongahlanzekile, owenza umhlatshelo nalowo ongawenzi. Omuhle uyafana nesoni;+ ofungayo uyafana nanoma ubani obelokhu esesaba isifungo.+  Lokhu yikho okuyinhlekelele kukho konke okuye kwenziwa phansi kwelanga, ukuthi, ngenxa yokuthi sinye isiphetho esikhona kubo bonke,+ inhliziyo yamadodana abantu futhi igcwele ububi;+ kukhona ubuhlanya+ enhliziyweni yawo phakathi nesikhathi sokuphila kwawo, futhi ngemva kwaso—aya kwabafileyo!+  Ngoba ngokuqondene nanoma ubani ohlanganiswa nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba, ngoba inja ephilayo+ ingcono kakhulu kunengonyama efileyo.+  Ngoba abaphilayo bayazi ukuthi bayokufa;+ kodwa abafileyo bona abazi lutho,+ futhi abasenawo umvuzo, ngoba ukukhunjulwa kwabo sekulibalekile.+  Futhi uthando lwabo nenzondo yabo nomhawu wabo sekushabalele kakade,+ abasenaso isabelo nanini kunoma yini okumelwe yenziwe phansi kwelanga.+  Hamba, udle ukudla kwakho ngokujabula, uphuze iwayini lakho ngenhliziyo enhle,+ ngoba kakade uNkulunkulu weqiniso uyijabulele imisebenzi yakho.+  Ngaso sonke isikhathi izingubo zakho mazibe mhlophe,+ futhi amafutha mawangantuleki ekhanda lakho.+  Jabulela ukuphila nomfazi wakho omthandayo+ zonke izinsuku zokuphila kwakho okuyize Yena akunike zona phansi kwelanga, zonke izinsuku zeze lakho, ngoba lokho kuyisabelo sakho ekuphileni+ nasemsebenzini wakho onzima owenza kanzima phansi kwelanga. 10  Konke isandla sakho esikutholayo ukuba sikwenze, kwenze ngawo wonke amandla akho,+ ngoba akukho msebenzi namacebo nalwazi+ nakuhlakanipha+ eShiyoli,+ indawo oya kuyo.+ 11  Ngabuya futhi, ngabona phansi kwelanga ukuthi ukuphumelela umncintiswano+ akuyi ngabanejubane, noma impi+ ngabanamandla, noma ukudla+ ngabahlakaniphileyo, noma ingcebo,+ ngabaqondayo, ngisho nalabo abanolwazi abawutholi umusa;+ ngoba isikhathi nesenzakalo esingalindelekile sibehlela bonke.+ 12  Ngoba umuntu+ futhi akasazi isikhathi sakhe.+ Njengezinhlanzi ezibanjwa yinetha elibi,+ nanjengezinyoni ezibanjwa isicupho,+ kanjalo namadodana abantu abanjwa ngesikhathi esiyinhlekelele,+ lapho siwehlela engazelele.+ 13  Lokhu nakho ngakubona ngokuqondene nokuhlakanipha phansi kwelanga—futhi kwakukukhulu kimi: 14  Kwakukhona umuzi omncane, futhi amadoda ayekuwo ayembalwa; kwafika kuwo inkosi enkulu, yawuhaqa yakha izinqaba ezinkulu izokulwa nawo.+ 15  Futhi kwatholakala kuwo indoda ethile, eswele kodwa ehlakaniphile, yona yawenzela lowo muzi indlela yokuphunyuka ngokuhlakanipha kwayo.+ Kodwa akukho muntu owayikhumbula leyo ndoda eswele.+ 16  Mina ngokwami ngathi: “Ukuhlakanipha kungcono kunamandla;+ nokho ukuhlakanipha koswele kuyadelelwa, namazwi akhe awalalelwa.”+ 17  Amazwi abahlakaniphileyo akhulunywa kuthulile azwakala kakhulu+ kunokumemeza kobusa phakathi kwabantu abayiziphukuphuku.+ 18  Ukuhlakanipha kungcono kunezikhali zokulwa, futhi isoni esisodwa nje kuphela singabhubhisa okuningi okuhle.+

Imibhalo yaphansi