Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

UmShumayeli 8:1-17

8  Ubani onjengohlakaniphile?+ Futhi ubani owazi incazelo yento?+ Ukuhlakanipha komuntu kwenza ubuso bakhe bukhanye, ngisho nokuhwaqabala kobuso bakhe kuyashintshwa kube ngcono.+  Ngithi: “Wugcine umyalo wenkosi,+ futhi ukwenze ngenxa yesifungo sikaNkulunkulu.+  Ungasheshi, ukuba uphume phambi kwayo.+ Ungemi entweni embi.+ Ngoba konke ejabulela ukukwenza izokwenza,+  ngoba izwi lenkosi lingamandla okulawula;+ futhi ngubani ongasho kuyo ukuthi: ‘Wenzani?’”  Ogcina umyalo ngeke ayazi inhlekelele,+ nenhliziyo ehlakaniphileyo iyokwazi isikhathi nokwahlulela.+  Ngoba kukhona isikhathi nokwahlulelwa kwazo zonke izindaba,+ ngoba inhlekelele yesintu ivamile phezu kwaso.+  Ngoba akekho okwaziyo lokho okuyoba khona,+ ngoba ngubani ongamtshela ukuthi kuyoba khona kanjani?  Akekho umuntu onamandla phezu komoya ukuba awuvimbe;+ futhi awekho amandla okulawula ngosuku lokufa;+ kungekho futhi nokukhululwa empini.+ Ububi ngeke bubenzele indlela yokuphunyuka labo abazitika ngabo.+  Konke lokhu ngikubonile, futhi ngagxilisa inhliziyo yami kuwo wonke umsebenzi oye wenziwa phansi kwelanga, phakathi nesikhathi umuntu aye wabusa ngaso umuntu kwaba ukulimala kwakhe.+ 10  Kodwa nakuba kunjalo lokhu, ngibabonile ababi bengcwatshwa,+ indlela abeza ngayo nendlela abahamba ngayo besuka endaweni engcwele+ futhi balitshalwe emzini lapho beye benza khona ngaleyo ndlela.+ Nalokhu kuyize. 11  Ngenxa yokuthi isigwebo ngomsebenzi omubi asizange sikhishwe ngokushesha,+ yingakho inhliziyo yamadodana abantu iye yaqina ngokugcwele ukuba enze okubi.+ 12  Nakuba kungenzeka ukuba isoni senze okubi+ kayikhulu futhi siqhubeka sikhona isikhathi eside njengokuthanda kwaso, kodwa nokho ngiyaqaphela futhi ukuthi kuyobahambela kahle labo abesaba uNkulunkulu weqiniso,+ ngoba babemesaba.+ 13  Kodwa ngeke neze kumhambele kahle omubi,+ futhi ngeke azelule izinsuku zakhe ezinjengethunzi,+ ngoba akamesabi uNkulunkulu.+ 14  Kukhona ize eliqhutshwayo emhlabeni, ukuba kube khona abalungileyo okwenzeka kubo ngokungathi kwehlela umsebenzi wababi,+ futhi kukhona abantu ababi okwenzeka kubo ngokungathi umsebenzi wabalungileyo.+ Ngathi nalokhu kuyize. 15  Mina ngokwami ngatusa ukujabula,+ ngoba isintu asinalutho olungcono ngaphansi kwelanga kunokuba sidle siphuze sijabule, futhi lokhu kuhambisane naso emsebenzini waso onzima ngezinsuku zokuphila kwaso,+ uNkulunkulu weqiniso asinike zona phansi kwelanga.+ 16  Ngokuvumelana nalokhu, ngagxilisa inhliziyo+ yami ukuba ngazi ukuhlakanipha nokuba ngibone umsebenzi owenziwayo emhlabeni,+ ngoba kukhona ongabuboni ubuthongo ngamehlo akhe, kungaba semini noma ebusuku.+ 17  Ngabona wonke umsebenzi kaNkulunkulu weqiniso,+ indlela abantu abahluleka ngayo ukuthola umsebenzi oye wenziwa phansi kwelanga;+ kungakhathaliseki ukuthi abantu balokhu besebenza kanzima kangakanani ukuba bafune, kodwa nokho abatholi.+ Ngisho noma bangase bathi bahlakaniphe ngokwanele ukuba bazi,+ ngeke bakwazi ukuthola.+

Imibhalo yaphansi