Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Roma 7:1-25

7  Kungenzeka yini bafowethu, ukuthi anazi, (ngoba ngikhuluma nalabo abawaziyo umthetho,) ukuthi uMthetho uyinkosi phezu komuntu uma nje esaphila?+  Ngokwesibonelo, owesifazane oshadile uboshelwe ngumthetho kumyeni wakhe lapho esaphila; kodwa uma umyeni wakhe efa, uyakhululwa emthethweni womyeni wakhe.+  Ngakho-ke, lapho umyeni wakhe esaphila, kungathiwa uyisiphingi uma eba ngowenye indoda.+ Kodwa uma umyeni wakhe efa, ukhululekile emthethweni wakhe, kangangokuthi akabi yisiphingi uma eba ngowenye indoda.+  Ngakho, bafowethu, nani, ngomzimba kaKristu nenziwa naba abafile ngokuqondene noMthetho,+ ukuze nibe ngabomunye,+ lowo owavuswa kwabafileyo,+ ukuba sithele isithelo+ kuNkulunkulu.  Ngoba lapho sisavumelana nenyama,+ izinkanuko zesono ezazivuswa uMthetho zazisebenza emalungwini ethu ukuze siveze isithelo esiyisa ekufeni.+  Kodwa manje sikhululiwe eMthethweni,+ ngoba siye safa+ ngokuqondene nalokho esasibanjwe yikho kusiqinisile, ukuze sibe yizigqila+ ngomqondo omusha ngomoya,+ hhayi ngomqondo omdala ngesimiso esilotshiwe.+  Khona-ke, sizothini? Ingabe uMthetho uyisono?+ Kwangathi kungelokothe kube njalo! Ngempela ngabe angisazanga isono+ ukube kwakungengenxa yoMthetho; futhi, ngokwesibonelo, ngabe angikwazanga ukuhaha+ ukube uMthetho wawungashongo ukuthi: “Ungahahi.”+  Kodwa isono, sithola ithuba ngomyalo,+ saveza kimi ukuhaha kwazo zonke izinhlobo, ngoba ngaphandle komthetho isono sasifile.+  Eqinisweni, ngake ngaphila ngaphandle komthetho;+ kodwa lapho kufika umyalo,+ isono sabuye saphila, kodwa mina ngafa.+ 10  Futhi umyalo owawuyisa ekuphileni,+ ngawuthola uyisa ekufeni.+ 11  Ngoba isono, sithola ithuba ngomyalo, sangiyenga+ futhi sangibulala ngawo. 12  Ngakho-ke, uMthetho ngokwawo ungcwele,+ nomyalo ungcwele, ulungile+ futhi muhle.+ 13  Khona-ke, ingabe okuhle kwaba ukufa kimi? Kwangathi kungelokothe kube njalo! Kodwa isono saba yikho, ukuze siboniswe siyisono esingivezela ukufa ngalokho okuhle;+ ukuze isono sibe yisono nakakhulu ngomyalo.+ 14  Ngoba siyazi ukuthi uMthetho ungokomoya;+ kodwa mina ngingowenyama, ngithengiswe ngaphansi kwesono.+ 15  Ngoba lokho engikwenzayo angikwazi. Ngoba lokho engikufisayo angikwenzi; kodwa lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo. 16  Nokho, uma engingakufisi kuyikho engikwenzayo,+ ngiyavuma ukuthi uMthetho muhle.+ 17  Kodwa manje akusemina okwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi.+ 18  Ngoba ngiyazi ukuthi kimi, okungukuthi, enyameni yami, akuhlali lutho oluhle;+ ngoba amandla okufisa+ akhona kimi, kodwa amandla okwenza+ okuhle awekho. 19  Ngoba okuhle engikufisayo angikwenzi,+ kodwa okubi engingakufisi yikho engikwenza umkhuba. 20  Manje, uma engingakufisi kuyikho engikwenzayo, akusemina okwenzayo, kodwa yisono esihlezi kimi.+ 21  Khona-ke, ngithola lo mthetho ngokuqondene nami: ukuthi lapho ngifisa ukwenza okuhle,+ kukhona okubi kimi.+ 22  Ngiyajabula+ ngempela ngomthetho kaNkulunkulu ngokomuntu+ enginguye ngaphakathi, 23  kodwa ngibona emalungwini ami+ omunye umthetho olwa+ nomthetho wengqondo+ yami futhi ongithumbela emthethweni wesono+ osemalungwini ami. 24  Yeka mina muntu wosizi! Ubani oyongophula kulo mzimba othola lokhu kufa?+ 25  Makabongwe uNkulunkulu ngoJesu Kristu iNkosi yethu!+ Ngakho-ke, ngengqondo yami mina ngokwami ngiyisigqila somthetho kaNkulunkulu,+ kodwa ngenyama yami ngiyisigqila somthetho wesono.+

Imibhalo yaphansi