Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Roma 5:1-21

5  Ngakho-ke, njengoba sekuthiwe silungile ngenxa yokholo,+ masijabulele ukuthula+ noNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu,  okungayo futhi siye sazuza ukungena+ ngokholo kulo musa ongafanelwe esimi kuwo manje; futhi masethabe, ngokusekelwe ethembeni+ lenkazimulo kaNkulunkulu.  Kungekhona lokho kuphela, kodwa masethabe lapho sisezinsizini,+ njengoba sazi ukuthi usizi luveza ukukhuthazela;+  ukukhuthazela kona kuveza ukwamukeleka;+ ukwamukeleka kuveza ithemba,+  futhi ithemba aliholeli ekudumazekeni;+ ngoba uthando lukaNkulunkulu+ luthululelwe ezinhliziyweni zethu+ ngomoya ongcwele+ esawuphiwa.  Ngoba impela, ngesikhathi sisebuthakathaka,+ ngesikhathi esimisiwe uKristu wafela abantu abangamhloniphi uNkulunkulu.+  Ngoba cishe akekho umuntu ongafela umuntu olungileyo;+ mhlawumbe othile angalokotha afele+ umuntu omuhle.+  Kodwa uNkulunkulu utusa uthando lwakhe+ siqu kithi ngoba, ngesikhathi siseyizoni, uKristu wasifela.+  Ngakho-ke, njengoba kuye kwathiwa silungile ngegazi lakhe manje,+ siyosindiswa nakakhulu ngaye olakeni.+ 10  Ngoba uma, lapho siseyizitha,+ sabuyisana noNkulunkulu ngokufa kweNdodana yakhe,+ siyosindiswa ngokuphila kwayo+ nakakhulu njengoba sesibuyisene. 11  Akukhona lokho kuphela, kodwa futhi siyethaba ngoNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu, manje esikuthole ngayo lokhu kubuyisana.+ 12  Kungakho, njengoba nje ngomuntu oyedwa+ isono sangena ezweni nokufa+ kwangena ngesono, futhi kanjalo ukufa kwasakazekela kubantu bonke ngenxa yokuthi bonke bonile+—. 13  Ngoba kuzé kwaba sekufikeni koMthetho isono sikhona ezweni, kodwa isono asibalelwa kumuntu uma kungekho mthetho.+ 14  Noma kunjalo, ukufa kwabusa njengenkosi kusukela ku-Adamu kwehle kuze kufike kuMose,+ ngisho naphezu kwalabo ababengonanga ngokufana nesiphambeko sika-Adamu,+ ofana nalowo owayezokuza.+ 15  Kodwa ngesipho akunjengoba kwaba njalo ngesiphambeko. Ngoba uma ngesiphambeko somuntu oyedwa kwafa abaningi, umusa ongafanelwe kaNkulunkulu nesipho sakhe sesihle ngomusa ongafanelwe ngalo muntu oyedwa+ uJesu Kristu kwavama nakakhulu kwabaningi.+ 16  Futhi, ngesipho sesihle+ akunjengoba kwaba njalo ngendlela izinto ezahamba ngayo ngalo muntu oyedwa owona.+ Ngoba umphumela wesahlulelo+ sesiphambeko esisodwa waba ukulahlwa,+ kodwa umphumela wesipho seziphambeko eziningi waba ukuba kuthiwe silungile.+ 17  Ngoba uma ngesiphambeko salo muntu oyedwa+ ukufa kwabusa njengenkosi+ ngaye lowo, labo abamukela insada yomusa ongafanelwe+ neyesipho sesihle+ sokulunga bayobusa nakakhulu njengamakhosi+ ekuphileni ngomuntu oyedwa, uJesu Kristu.+ 18  Ngakho-ke, njengoba ngesiphambeko esisodwa umphumela kubantu bazo zonke izinhlobo waba ukulahlwa,+ ngokufanayo futhi ngesenzo esisodwa sokuzibonakalisa elungile+ umphumela kubantu bazo zonke izinhlobo+ uwukuba kuthiwe balungile kube ukuphila.+ 19  Ngoba njengoba nje ngokungalaleli komuntu oyedwa abaningi+ baba yizoni, ngokufanayo futhi ngokulalela+ komuntu oyedwa abaningi+ bayoba ngabalungileyo.+ 20  Manje uMthetho+ wangena eceleni ukuze ukuphambeka kuvame.+ Kodwa lapho kwavama khona isono,+ umusa ongafanelwe+ wavama ngisho nakakhulu. 21  Ngayiphi injongo? Ngenjongo yokuthi, njengoba nje isono sabusa kanye nokufa njengenkosi,+ ngokufanayo nomusa ongafanelwe+ ubuse njengenkosi ngokulunga ngombono wokuphila okuphakade+ ngoJesu Kristu iNkosi yethu.

Imibhalo yaphansi