Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Roma 3:1-31

3  Khona-ke, ungcono ngani umJuda,+ noma, iyini inzuzo yokusoka?+  Ungcono kakhulu ngazo zonke izindlela. Okokuqala, ngenxa yokuthi waphathiswa amazwi angcwele kaNkulunkulu.+  Khona-ke siyini isimo? Uma abanye bengalubonisanga ukholo,+ ingabe mhlawumbe ukuntula kwabo ukholo kuyokwenza ize ukuthembeka+ kukaNkulunkulu?+  Kwangathi kungelokothe kube njalo! Kodwa uNkulunkulu makatholakale eqinisile,+ nakuba wonke umuntu engatholakala engumqambimanga,+ njengoba nje kulotshiwe ukuthi: “Ukuze ubonakaliswe ulungile emazwini akho futhi unqobe lapho wahlulelwa.”+  Nokho, uma ukungalungi kwethu kwenza ukulunga kukaNkulunkulu+ kuqhame, sizothini? UNkulunkulu akayena ongalungile+ lapho ekhipha intukuthelo yakhe, akunjalo? (Ngikhulumisa okomuntu.+)  Kwangathi kungelokothe kube njalo! Ngaphandle kwalokho, uNkulunkulu uyolahlulela kanjani izwe?+  Nokho uma ngenxa yamanga ami iqiniso likaNkulunkulu+ liye lenziwa lavelela ngokwengeziwe kwaba yinkazimulo kuye, kungani futhi ngisahlulelwa njengesoni?+  Futhi kungani kungashiwo ukuthi: “Masenze izinto ezimbi ukuze kuvele izinto ezinhle”+ njengoba nje simangalelwa ngakho ngamanga+ nanjengoba nje abanye abantu bethi sisho kanjalo? Isahlulelo+ ngokumelene nalabo bantu sivumelana nobulungisa.+  Khona-ke kuthiwani? Ingabe sisesimweni esingcono?+ Phinde! Ngoba ngenhla sithé amaJuda kanye namaGreki bonke bangaphansi kwesono;+ 10  njengoba nje kulotshiwe: “Akekho umuntu olungileyo, ngisho noyedwa;+ 11  akekho onokuqondisisa, akekho ofuna uNkulunkulu.+ 12  Bonke baphambukile, bebonke baye baba yize; akekho owenza umusa, akekho ngisho noyedwa.”+ 13  “Umphimbo wabo uyithuna elivulekile, basebenzisé inkohliso ngolimi lwabo.”+ “Ubuthi bezimfezi bungemva kwezindebe zabo.”+ 14  “Futhi umlomo wabo ugcwele ukuqalekisa nenkulumo ebabayo.”+ 15  “Izinyawo zabo ziyashesha ukuyochitha igazi.”+ 16  “Ukuchitha nosizi kusezindleleni zabo,+ 17  futhi abayazanga indlela yokuthula.”+ 18  “Akukho ukwesaba uNkulunkulu phambi kwamehlo abo.”+ 19  Manje siyazi ukuthi zonke izinto uMthetho+ ozishoyo uzibhekisa kulabo abangaphansi koMthetho, ukuze yonke imilomo ivalwe+ futhi lonke izwe lifanelwe ukujeziswa+ uNkulunkulu.+ 20  Ngakho-ke ngemisebenzi yomthetho akukho nyama okuyothiwa ilungile+ phambi kwakhe, ngoba ngomthetho+ kuba khona ulwazi olunembile ngesono.+ 21  Kodwa manje ukulunga kukaNkulunkulu+ kuye kwabonakaliswa ngaphandle komthetho, njengoba kufakazelwa+ nguMthetho+ nabaProfethi;+ 22  yebo, ukulunga kukaNkulunkulu ngokholo kuJesu Kristu,+ kubo bonke abanokholo.+ Ngoba awukho umahluko.+ 23  Ngoba bonke bonile+ futhi bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu,+ 24  futhi kunjengesipho sesihle+ ukuthi ngomusa wakhe ongafanelwe+ kuthiwa balungile ngokukhululwa ngesihlengo+ esakhokhwa uKristu Jesu. 25  UNkulunkulu wammisa njengomnikelo wokuhlawulela+ ngokholo egazini lakhe.+ Lokhu kwakungenjongo yokuba abonise ukulunga kwakhe siqu, ngoba wayethethelela izono+ ezenzeka esikhathini esidlule ngesikhathi uNkulunkulu ebonisa unembe;+ 26  ngenjongo yokuba abonise ukulunga kwakhe siqu+ kule nkathi yamanje, ukuze abe ngolungileyo ngisho nalapho ethi ulungile+ umuntu onokholo kuJesu. 27  Kuphi-ke ukuziqhayisa?+ Kuvalelwe ngaphandle. Ngamuphi umthetho?+ Wemisebenzi?+ Lutho neze, kodwa ngomthetho wokholo.+ 28  Ngoba sithi umuntu kuthiwa ulungile ngokholo ngaphandle kwemisebenzi yomthetho.+ 29  Noma ingabe unguNkulunkulu wamaJuda kuphela?+ Akayena yini nowabantu bezizwe?+ Yebo, ungowabantu bezizwe futhi,+ 30  uma ngempela uNkulunkulu emunye,+ oyothi balungile abantu abasokile+ ngenxa yokholo athi futhi balungile abantu abangasokile+ ngokholo lwabo. 31  Khona-ke, ingabe thina siyawuqeda umthetho ngokholo lwethu?+ Kwangathi kungelokothe kube njalo! Ngokuphambene nalokho, siqinisa umthetho.+

Imibhalo yaphansi