Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Roma 13:1-14

13  Yonke imiphefumulo mayizithobe+ emagunyeni aphakeme,+ ngoba akukho gunya+ elikhona kungengoNkulunkulu;+ amagunya akhona ami ezikhundleni zawo ezilinganiselwe+ ebekwe nguNkulunkulu.+  Ngakho-ke lowo ophikisa igunya umelene nohlelo lukaNkulunkulu; labo abamelana nalo bayokwamukela isahlulelo.+  Ngoba labo ababusayo bayinto yokwesatshwa, hhayi esenzweni esihle, kodwa kwesibi.+ Khona-ke, ingabe uyafuna ukungalesabi igunya? Qhubeka wenza okuhle,+ khona-ke uyoba nodumo oluvela kulo;  ngoba liyisikhonzi sikaNkulunkulu kuwe ukuze uzuze.+ Kodwa uma wenza okubi,+ yesaba; ngoba aliyiphathele ize inkemba; ngoba liyisikhonzi sikaNkulunkulu, umphindiseli+ wokubonisa ulaka kulowo owenza okubi.  Ngakho-ke kukhona isizathu esicindezelayo sokuba nizithobe, hhayi kuphela ngenxa yalolo lulaka kodwa futhi nangenxa kanembeza wenu.+  Ngoba kungakho futhi nikhokha izintela; ngoba ayizinceku zikaNkulunkulu zomphakathi+ ezikhonza njalo yona kanye le njongo.  Nikani bonke okubafaneleyo, lowo ofuna intela, intela;+ lowo ofuna inkokhiso, inkokhiso; lowo ofuna ukwesatshwa, ukwesaba+ okunjalo; lowo ofuna udumo, udumo+ olunjalo.  Ningakweleti muntu nento eyodwa,+ ngaphandle kokuthandana;+ ngoba lowo othanda omunye umuntu uwugcwalisile umthetho.+  Ngoba isimiso somthetho esithi, “Ungaphingi,+ Ungabulali,+ Ungebi,+ Ungahahi,”+ nanoma yimuphi omunye umyalo okhona, sihlanganiswe kuleli zwi, elithi, “Kumelwe uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.”+ 10  Uthando+ alwenzi okubi kumakhelwane womuntu;+ ngakho-ke uthando luwukugcwaliswa komthetho.+ 11  Yenzani nalokhu futhi, ngoba niyayazi inkathi, ukuthi kakade sekuyihora lokuba niphaphame+ ebuthongweni, ngoba manje insindiso yethu isiseduze kakhulu kunangesikhathi siba ngamakholwa.+ 12  Ubusuku sebuqhubeke kakhulu; imini+ isisondele. Ngakho-ke masilahle imisebenzi yobumnyama+ sigqoke izikhali+ zokukhanya. 13  Masihambe ngokufaneleyo+ njengasesikhathini sasemini, hhayi ngemibuthano exokozelayo nangezikhathi zokudakwa,+ hhayi ngobuhlobo bobulili obungemthetho nangokuziphatha okubi,+ hhayi ngokuxabana+ nangomhawu. 14  Kodwa gqokani iNkosi uJesu Kristu,+ futhi ningazihleleli kusengaphambili izifiso zenyama.+

Imibhalo yaphansi