Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Numeri 36:1-13

36  Izinhloko zoyise bemindeni yabantwana bakwaGileyadi indodana kaMakiri+ indodana kaManase wemindeni yabantwana bakwaJosefa zasondela zakhuluma phambi kukaMose nezikhulu, izinhloko zoyise babantwana bakwa-Israyeli,  zathi: “UJehova wayala inkosi yami ukuba inike abantwana bakwa-Israyeli izwe njengefa ngenkatho;+ futhi inkosi yami yayalwa uJehova ukuba ifa likaZelofehadi umfowethu ilinike amadodakazi akhe.+  Uma kwenzeka ukuba noma ibaphi bamadodana ezinye izizwe zabantwana bakwa-Israyeli bawathole njengomkabo, ifa lalaba besifazane kumelwe futhi likhishwe efeni lobaba linezelwe efeni laleso sizwe okungenzeka babe ngabaso, kangangokuba liyokhishwa enkathweni yefa lethu.+  Manje uma kuba khona iJubili+ kubantwana bakwa-Israyeli, ifa lalaba besifazane kumelwe futhi linezelwe efeni lesizwe okungenzeka babe ngabaso; kangangokuba ifa labo liyokhishwa efeni lesizwe soyise.”  Khona-ke uMose wayala abantwana bakwa-Israyeli ngomyalo kaJehova, wathi: “Isizwe sabantwana bakwaJosefa sikhuluma kahle.  Nanti izwi uJehova aliyalile ngamadodakazi kaZelofehadi,+ ethi, ‘Angaba ngabafazi banoma obani okungase kube kuhle emehlweni awo ukwenza kanjalo. Kuphela kufanele abe ngabafazi emndenini wesizwe soyise.+  Alikho ifa labantwana bakwa-Israyeli okufanele lijikeleziswe kusukela kwesinye isizwe kuya kwesinye, ngoba abantwana bakwa-Israyeli kufanele banamathele yilowo nalowo efeni lesizwe sokhokho bakhe.  Yileyo naleyo ndodakazi ethola ifa ezizweni zabantwana bakwa-Israyeli, kufanele ibe ngumfazi wakomunye umndeni wesizwe sikayise,+ ukuze abantwana bakwa-Israyeli badle yilowo nalowo ifa lokhokho bakhe.  Alikho ifa okufanele lijikeleziswe kusukela kwesinye isizwe kuya kwesinye, ngoba izizwe zabantwana bakwa-Israyeli kufanele zinamathele yileso naleso efeni laso siqu.’” 10  Njengoba uJehova ayemyalile uMose, yileyo ndlela amadodakazi kaZelofehadi enza ngayo.+ 11  Ngokuvumelana nalokho, uMahila, uTiriza noHogila noMilka noNowa, amadodakazi kaZelofehadi+ baba ngabafazi bamadodana abafowabo bakayise. 12  Baba ngabafazi bakweminye yemindeni yabantwana bakwaManase indodana kaJosefa, ukuze ifa lawo liqhubeke lisesizweni somndeni kayise. 13  Nansi imiyalo+ nezinqumo zokwahlulela uJehova aziyaleza abantwana bakwa-Israyeli ngoMose emathafeni awugwadule akwaMowabi ngaseJordani eJeriko.+

Imibhalo yaphansi