Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Numeri 35:1-34

35  UJehova wakhuluma noMose emathafeni awugwadule akwaMowabi ngaseJordani+ eJeriko, wathi:  “Nika abantwana bakwa-Israyeli umyalo wokuthi kumelwe banike amaLevi imizi+ ukuba ahlale kuyo emafeni angabanikazi bawo, futhi kufanele banike amaLevi amadlelo emizi nxazonke zayo.+  Leyo mizi izoba yindawo ayohlala kuyo, kuyilapho amadlelo eyosetshenziselwa izilwane zawo ezifuywayo nezimpahla zawo nazo zonke izilwane zawo zasendle.  Amadlelo emizi, eniyowanika amaLevi, ayosukela odongeni lomuzi aphume izingalo eziyinkulungwane nxazonke.  Kumelwe nilinganise ngaphandle komuzi ohlangothini olusempumalanga izingalo eziyizinkulungwane ezimbili nasohlangothini oluseningizimu izingalo eziyizinkulungwane ezimbili nasohlangothini olusentshonalanga izingalo eziyizinkulungwane ezimbili nasohlangothini olusenyakatho izingalo eziyizinkulungwane ezimbili, umuzi ube maphakathi. Lokhu kuyoba amadlelo emizi kuwo.  “Yilena imizi eniyoyinika amaLevi: imizi eyisithupha yesiphephelo,+ eniyowanika yona ukuze umbulali abalekele khona,+ ngaphandle kwayo niyowanika eminye imizi engamashumi amane nambili.  Yonke imizi eniyoyinika amaLevi iyoba imizi engamashumi amane nesishiyagalombili, yona kanye namadlelo ayo.+  Imizi eniyowanika yona iyovela efeni labantwana bakwa-Israyeli.+ Kwabaningi niyothatha eminingi, kwabambalwa niyothatha embalwa.+ Yilowo nalowo ngokulingana nefa lakhe ayolithola njengefa, uyonika amaLevi eminye yemizi yakhe.”  UJehova waqhubeka wathi kuMose: 10  “Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo, ‘Niwela iJordani niya ezweni laseKhanani.+ 11  Kumelwe nikhethe imizi eyonilungela. Iyoba imizi yesiphephelo kini, futhi umbulali kumelwe abalekele khona lowo oshaya umphefumulo ufe engahlosile.+ 12  Le mizi kumelwe isebenze kini njengesiphephelo kumphindiseli+ wegazi, ukuze umbulali angafi aze ame phambi kwenhlangano ukuze ahlulelwe.+ 13  Futhi imizi eniyowanika yona, le mizi eyisithupha yesiphephelo, iyohlale ilungele ukuba niyisebenzise. 14  Niyowanika imizi emithathu nganeno kweJordani,+ niwanike nemizi emithathu ezweni laseKhanani.+ Iyoba imizi yesiphephelo. 15  Le mizi eyisithupha iyoba yisiphephelo kubantwana bakwa-Israyeli nakumfokazi+ nakoyisifiki phakathi kwawo, ukuze noma ubani oshaya umphefumulo ufe engahlosile abalekele khona.+ 16  “‘Manje uma kuwukuthi uwushaye wafa ngethuluzi lensimbi, ungumbulali.+ Lo mbulali kufanele nakanjani abulawe.+ 17  Futhi uma kuwukuthi uwushaye wafa ngetshe elincane ongase ufe ngalo, ungumbulali. Lo mbulali kufanele nakanjani abulawe. 18  Uma ewushaye wafa ngethuluzi elincane lokhuni ongase ufe ngalo, ungumbulali. Lo mbulali kufanele nakanjani abulawe. 19  “‘Umphindiseli+ wegazi nguye oyobulala umbulali. Lapho emelamela uyombulala. 20  Futhi uma kuwukuthi wayewusunduza+ ngenzondo noma uma eye wawujikijela ewuqamekele ukuze ufe,+ 21  noma ngobutha ewushaye ngesandla sakhe ukuze ufe, lowo owushayile kumelwe nakanjani abulawe. Ungumbulali. Umphindiseli wegazi uyombulala umbulali lapho emelamela.+ 22  “‘Kodwa uma kuwukuthi wawusunduza kungalindelekile ngaphandle kobutha noma waphonsa noma iyiphi into ngakuwo engawuqamekele,+ 23  noma yiliphi itshe ongase ufe ngalo engawuboni noma kwenzeka enze ukuba liwele phezu kwawo, wabe usufa, kuyilapho ayengenabutha nawo futhi ayengafuni ukuwulimaza, 24  khona-ke inhlangano kumelwe yahlulele phakathi koshayile nomphindiseli wegazi ngokuvumelana nalezi zahlulelo.+ 25  Inhlangano+ kumelwe imkhulule lowo mbulali esandleni somphindiseli wegazi, inhlangano imbuyisele emzini wakhe wesiphephelo ayebalekele kuwo, ahlale kuwo kuze kube ngukufa kompristi ophakeme owagcotshwa ngamafutha angcwele.+ 26  “‘Kodwa uma lowo mbulali womuntu ephumela nokuphumela ngaphandle komngcele womuzi wakhe wesiphephelo ayebalekele kuwo, 27  futhi umphindiseli+ wegazi amthole engaphandle komngcele womuzi wakhe wesiphephelo, bese umphindiseli wegazi embulala lo mbulali womuntu, akanalo icala legazi. 28  Ngoba kufanele ahlale emzini wakhe wesiphephelo kuze kube ngukufa kompristi ophakeme,+ futhi ngemva kokufa kompristi ophakeme umbulali womuntu angase abuyele ezweni lefa lakhe. 29  Lokhu kumelwe kusebenze njengesimiso sokwahlulela kini kuzo zonke izizukulwane zenu kuzo zonke izindawo zenu zokuhlala. 30  “‘Wonke umuntu oshaya umphefumulo ufe kufanele abulawe njengombulali+ ngomlomo wofakazi,+ futhi ufakazi oyedwa akanakufakaza ngokumelene nomphefumulo ukuba ufe. 31  Kumelwe ningathathi sihlengo ngomphefumulo wombulali ofanelwe ngukufa,+ ngoba kufanele nakanjani abulawe.+ 32  Akumelwe nithathe isihlengo somuntu obalekele emzini wakhe wesiphephelo, ukuze aphinde ayohlala ezweni ngaphambi kokufa kompristi ophakeme. 33  “‘Akumelwe nilingcolise izwe enikulo; ngoba yigazi elingcolisa izwe,+ futhi ngeke kube khona ukuhlawulelwa ngezwe ngokuphathelene negazi eliye lachithwa phezu kwalo ngaphandle kokuba kungegazi lalowo olichithile.+ 34  Akumelwe nilingcolise izwe enihlala kulo, engihlala phakathi kwalo; ngoba mina Jehova ngihlala phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli.’”+

Imibhalo yaphansi