Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Numeri 29:1-40

29  “‘Ngenyanga yesikhombisa, ngosuku lokuqala lwenyanga, kufanele nibe nombuthano ongcwele.+ Akumelwe nenze noma yiluphi uhlobo lomsebenzi okhandlayo.+ Kufanele lube usuku lokukhala kwecilongo kini.+  Futhi kumelwe ninikele njengomnikelo wokushiswa wephunga elizolisayo kuJehova ithole elilodwa leduna, inqama eyodwa, amawundlu angamaduna ayisikhombisa ngalinye libe nonyaka owodwa ubudala, aphilileyo;+  nomnikelo wako wokusanhlamvu kafulawa ocolekileyo oswakanyiswe ngamafutha, izilinganiso ezintathu zokweshumi ngenkunzi, izilinganiso ezimbili zokweshumi ngenqama,+  nesilinganiso esisodwa sokweshumi ngewundlu leduna ngalinye emawundlwini angamaduna ayisikhombisa;+  nezinyane lembuzi leduna elilodwa njengomnikelo wesono wokunenzela isihlawulelo;+  ngaphandle komnikelo wokushiswa wanyanga zonke+ nomnikelo wawo wokusanhlamvu+ nomnikelo wokushiswa owenziwa njalo+ nomnikelo wawo wokusanhlamvu,+ kanye neminikelo yako yokuphuzwayo,+ ngokuvumelana nenqubo yayo evamile, njengephunga elizolisayo, umnikelo oya kuJehova owenziwa ngomlilo.+  “‘Ngolweshumi lwale nyanga yesikhombisa kufanele nibe nombuthano ongcwele,+ futhi kumelwe nihluphe imiphefumulo yenu.+ Akumelwe nenze noma yiluphi uhlobo lomsebenzi.+  Kumelwe nilethe njengomnikelo wokushiswa oya kuJehova, njengephunga elizolisayo, ithole elilodwa leduna, inqama eyodwa, amawundlu angamaduna ayisikhombisa ngalinye libe nonyaka owodwa ubudala.+ Kufanele kube okuphilile kini.+  Futhi njengomnikelo wawo wokusanhlamvu kafulawa ocolekileyo oswakanyiswe ngamafutha izilinganiso ezintathu zokweshumi ngeduna, izilinganiso ezimbili zokweshumi ngenqama eyodwa,+ 10  isilinganiso esisodwa sokweshumi ngokufanayo ngewundlu leduna ngalinye emawundlwini angamaduna ayisikhombisa;+ 11  izinyane lembuzi elilodwa njengomnikelo wesono, ngaphandle komnikelo wesono wokuhlawulelwa+ nomnikelo wokushiswa owenziwa njalo nomnikelo wawo wokusanhlamvu, kanye neminikelo yako yokuphuzwayo.+ 12  “‘Ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga yesikhombisa+ kufanele nibe nombuthano ongcwele.+ Akumelwe nenze noma yiluphi uhlobo lomsebenzi okhandlayo,+ futhi kumelwe nigubhele uJehova umkhosi izinsuku eziyisikhombisa.+ 13  Kumelwe nilethe njengomnikelo wokushiswa,+ umnikelo owenziwa ngomlilo, wephunga elizolisayo kuJehova, amathole eduna ayishumi nantathu, izinqama ezimbili, amawundlu angamaduna ayishumi nane ngalinye libe nonyaka owodwa ubudala. Kufanele kube okuphilile.+ 14  Futhi njengomnikelo wawo wokusanhlamvu kafulawa ocolekileyo oswakanyiswe ngamafutha izilinganiso ezintathu zokweshumi ngenkunzi ngayinye kulezi zinkunzi eziyishumi nantathu, izilinganiso ezimbili zokweshumi ngenqama ngayinye ezinqameni ezimbili,+ 15  nesilinganiso esisodwa sokweshumi ngewundlu ngalinye leduna kula mawundlu angamaduna ayishumi nane;+ 16  nezinyane lembuzi elilodwa njengomnikelo wesono, ngaphandle komnikelo wokushiswa owenziwa njalo, umnikelo wawo wokusanhlamvu nomnikelo wawo wokuphuzwayo.+ 17  “‘Ngosuku lwesibili amathole eduna ayishumi nambili, izinqama ezimbili, amawundlu angamaduna ayishumi nane ngalinye libe nonyaka owodwa ubudala, aphilile;+ 18  nomnikelo wako wokusanhlamvu+ neminikelo yako yokuphuzwayo+ yezinkunzi, izinqama namawundlu angamaduna ngokwesibalo sako ngokwenqubo evamile;+ 19  nezinyane lembuzi elilodwa njengomnikelo wesono,+ ngaphandle komnikelo wokushiswa owenziwa njalo nomnikelo wawo wokusanhlamvu, kanye neminikelo yayo yokuphuzwayo.+ 20  “‘Ngosuku lwesithathu izinkunzi eziyishumi nanye, izinqama ezimbili, amawundlu angamaduna ayishumi nane ngalinye libe nonyaka owodwa ubudala, aphilile;+ 21  nomnikelo wako wokusanhlamvu+ neminikelo yako yokuphuzwayo+ yezinkunzi, izinqama namawundlu angamaduna ngokwesibalo sako ngokwenqubo evamile; 22  nembuzi eyodwa njengomnikelo wesono,+ ngaphandle komnikelo wokushiswa owenziwa njalo nomnikelo wawo wokusanhlamvu nomnikelo wawo wokuphuzwayo. 23  “‘Ngosuku lwesine izinkunzi eziyishumi, izinqama ezimbili, amawundlu angamaduna ayishumi nane ngalinye libe nonyaka owodwa ubudala, aphilile;+ 24  umnikelo wako wokusanhlamvu+ neminikelo yako yokuphuzwayo,+ izinqama namawundlu angamaduna ngokwesibalo sako ngokwenqubo evamile;+ 25  nezinyane lembuzi elilodwa njengomnikelo wesono,+ ngaphandle komnikelo wokushiswa owenziwa njalo,+ umnikelo wawo wokusanhlamvu nomnikelo wawo wokuphuzwayo.+ 26  “‘Ngosuku lwesihlanu izinkunzi eziyisishiyagalolunye, izinqama ezimbili, amawundlu angamaduna ayishumi nane ngalinye libe nonyaka ubudala, aphilile;+ 27  nomnikelo wako wokusanhlamvu+ neminikelo yako yokuphuzwayo+ yezinkunzi, izinqama namawundlu angamaduna ngokwesibalo sako ngokwenqubo evamile+ 28  nembuzi eyodwa njengomnikelo wesono,+ ngaphandle komnikelo wokushiswa owenziwa njalo nomnikelo wawo wokusanhlamvu nomnikelo wawo wokuphuzwayo.+ 29  “‘Ngosuku lwesithupha izinkunzi eziyisishiyagalombili, izinqama ezimbili, amawundlu angamaduna ayishumi nane ngalinye libe nonyaka owodwa ubudala, aphilile;+ 30  nomnikelo wako wokusanhlamvu+ neminikelo yako yokuphuzwayo+ ngezinkunzi, izinqama namawundlu angamaduna ngokwesibalo sako ngokwenqubo evamile;+ 31  nembuzi eyodwa njengomnikelo wesono,+ ngaphandle komnikelo wokushiswa owenziwa njalo, umnikelo wawo wokusanhlamvu, neminikelo yawo yokuphuzwayo.+ 32  “‘Ngosuku lwesikhombisa izinkunzi eziyisikhombisa, izinqama ezimbili, amawundlu angamaduna ayishumi nane ngalinye libe nonyaka owodwa ubudala, aphilile;+ 33  nomnikelo wako wokusanhlamvu+ neminikelo yako yokuphuzwayo+ ngezinkunzi, izinqama namawundlu angamaduna ngokwesibalo sako ngokwenqubo evamile ngako;+ 34  nembuzi eyodwa njengomnikelo wesono,+ ngaphandle komnikelo wokushiswa owenziwa njalo, umnikelo wawo wokusanhlamvu nomnikelo wawo wokuphuzwayo.+ 35  “‘Ngosuku lwesishiyagalombili kufanele nibe nombuthano onesizotha.+ Akumelwe nenze noma yiluphi uhlobo lomsebenzi okhandlayo.+ 36  Kumelwe nilethe njengomnikelo wokushiswa, umnikelo owenziwa ngomlilo, wephunga elizolisayo kuJehova, inkunzi eyodwa, inqama eyodwa, amawundlu angamaduna ayisikhombisa ngalinye libe nonyaka owodwa ubudala, okuphilile;+ 37  nomnikelo wako wokusanhlamvu+ neminikelo yako yokuphuzwayo+ ngenkunzi, inqama namawundlu angamaduna ngokwesibalo sako ngokwenqubo evamile;+ 38  nembuzi eyodwa njengomnikelo wesono,+ ngaphandle komnikelo wokushiswa owenziwa njalo nomnikelo wawo wokusanhlamvu nomnikelo wawo wokuphuzwayo.+ 39  “‘Lena niyoyinikela kuJehova emikhosini yenu yangezinkathi ezithile,+ ngaphandle kweminikelo yenu ethenjiswe ngesifungo+ neminikelo yenu yokuzithandela+ njengeminikelo yenu yokushiswa+ neminikelo yenu yokusanhlamvu+ neminikelo yenu yokuphuzwayo+ nemihlatshelo yenu yenhlanganyelo.’”+ 40  UMose wakhuluma nabantwana bakwa-Israyeli ngokuvumelana nakho konke uJehova ayekuyale uMose.+

Imibhalo yaphansi