Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Numeri 25:1-18

25  Manje u-Israyeli wayehlala eShithimi.+ Khona-ke abantu baqala ukuziphatha kabi namadodakazi akwaMowabi.+  Laba besifazane beza bezobizela abantu emihlatshelweni yonkulunkulu babo,+ abantu baqala ukudla nokukhothamela onkulunkulu babo.+  Kanjalo u-Israyeli wazihlanganisa noBhali wasePheyori;+ intukuthelo kaJehova yaqala ukumvuthela u-Israyeli.+  Ngakho uJehova wathi kuMose: “Thatha bonke abayizinhloko zabantu ubachaye kuJehova+ elangeni, ukuze intukuthelo kaJehova ibuye ku-Israyeli.”  Khona-ke uMose wathi kubahluleli bakwa-Israyeli:+ “Ngamunye kini makabulale+ abantu bakubo abazihlanganise noBhali wasePheyori.”  Kodwa, bheka! indoda+ ethile kubantwana bakwa-Israyeli yeza, futhi yayisondela kubafowabo inowesifazane wakwaMidiyani+ phambi kwamehlo kaMose naphambi kwamehlo ayo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli, ngesikhathi inhlangano ikhala emnyango wetende lokuhlangana.  Lapho nje uFinehasi+ indodana ka-Eleyazare indodana ka-Aroni umpristi ekubona lokhu, khona manjalo wasukuma phakathi kwenhlangano wathatha isijula.  Khona-ke wayilandela le ndoda yakwa-Israyeli wangena etendeni eliyingungu, wababhokoda bobabili isijula saphumela ngalé, indoda yakwa-Israyeli nowesifazane ezithweni zakhe zobulili. Khona-ke isishayo sanqamuka phezu kwabantwana bakwa-Israyeli.+  Abafa kulesi sishayo baba yizinkulungwane ezingamashumi amabili nane.+ 10  Khona-ke uJehova wathi kuMose: 11  “UFinehasi+ indodana ka-Eleyazare indodana ka-Aroni umpristi ulunqandile ulaka lwami+ phezu kwabantwana bakwa-Israyeli ngokungakubekezeleli kwakhe ngokuphelele ukuba kube khona obangisana nami phakathi kwabo,+ kangangokuba angibaqothulanga abantwana bakwa-Israyeli ekuphikeleleni kwami ukufuna ukuzinikela kimi kuphela.+ 12  Ngenxa yaleso sizathu yithi, ‘Bheka ngimnika isivumelwano sami sokuthula. 13  Siyoba yisivumelwano sobupristi kuze kube nini nanini kuye nasenzalweni yakhe ngemva kwakhe,+ ngenxa yokuthi akakubekezelelanga ukuba kube khona obangisana noNkulunkulu wakhe+ wabenzela isihlawulelo abantwana bakwa-Israyeli.’”+ 14  Igama lendoda yakwa-Israyeli eyagwazwa yafa nowesifazane wakwaMidiyani kwakunguZimri indodana kaSalu, isikhulu+ sendlu kayise yabakwaSimeyoni. 15  Igama lowesifazane wakwaMidiyani owagwazwa wafa kwakunguKozibi indodakazi kaZuri;+ wayeyinhloko yemindeni yendlu kayise kwaMidiyani.+ 16  Kamuva uJehova wakhuluma noMose, wathi: 17  “AbakwaMidiyani mabakhathazwe, futhi kumelwe nibabulale,+ 18  ngoba bayanikhathaza ngalezi zenzo zabo zobuqili+ abazenzé kini ngobuqili endabeni yasePheyori+ nasendabeni kaKozibi+ indodakazi yesikhulu sakwaMidiyani, udadewabo owagwazwa wafa+ ngosuku lwesishayo ngenxa yendaba yasePheyori.”+

Imibhalo yaphansi