Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Mika 3:1-12

3  Futhi ngathi: “Ngicela nizwe, nina zinhloko zakwaJakobe nani balawuli bendlu ka-Israyeli.+ Akuwona yini umsebenzi wenu ukwazi ubulungisa?+  Nina enizonda okuhle+ nenithanda ububi,+ enebula abantu isikhumba sabo nenyama yabo emathanjeni abo;+  nina futhi enidle inyama yabantu bami,+ nenihlubule sona kanye isikhumba sabo kubo, naphula amathambo abo aba yizicucu, nawachoboza aba yizicucwana njengalokho okusembizeni enomlomo obanzi nanjengenyama embizeni yokupheka.+  Ngaleso sikhathi bayocela usizo kuJehova, kodwa ngeke abaphendule.+ Futhi uyobafihlela ubuso bakhe ngaleso sikhathi,+ njengoba nje benze ububi ezenzweni zabo.+  “Yilokhu uJehova akushilo ngokumelene nabaprofethi abanhlanhlathisa abantu bami,+ abalumayo ngamazinyo+ abo futhi empeleni abamemeza bathi, ‘Ukuthula!’+ nalabo futhi, okuthi lapho umuntu engafaki okuthile emilonyeni yabo, bangcwelise impi ngokumelene naye,+  ‘Ngakho niyoba nobusuku,+ kangangokuthi ngeke kube nambono;+ futhi niyoba nobumnyama, ukuze ningabhuli. Abaprofethi bayoshonelwa ilanga nosuku luyoba mnyama phezu kwabo.+  Ababoni bemibono+ kuyomelwe babe namahloni,+ nababhuli+ ngokuqinisekile bayodumazeka. Kuyomelwe bamboze amadevu,+ bonke, ngoba kungekho mpendulo evela kuNkulunkulu.’”+  Ngakolunye uhlangothi, mina ngigcwele amandla, ngomoya kaJehova, nobulungisa nobukhulu,+ ukuze ngitshele uJakobe ukuvukela kwakhe no-Israyeli isono sakhe.+  Ngicela nizwe lokhu, nina zinhloko zendlu kaJakobe nani balawuli bendlu ka-Israyeli,+ nina eninengwa ubulungisa nenenza yonke into eqondile ibe yisigwegwe;+ 10  enakha iZiyoni ngezenzo zokuchitha igazi neJerusalema ngokungalungi.+ 11  Abayizinhloko bakhe bahlulela ngenjongo yokuthola isifumbathiso nje kuphela,+ nabapristi bakhe bafundisa ngenjongo yokuthola imali nje,+ nabaprofethi bakhe babhula ngenjongo yokuthola imali nje kuphela;+ nokho balokhu bezisekela ngoJehova, bethi: “UJehova akaphakathi kwethu yini?+ Ngeke kufike inhlekelele phezu kwethu.”+ 12  Ngakho ngenxa yenu iZiyoni liyolinywa njengensimu nje, neJerusalema uqobo liyoba nje yinqwaba yezincithakalo,+ nentaba yendlu iyoba njengezindawo eziphakeme zehlathi.

Imibhalo yaphansi