Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Malaki 2:1-17

2  “Lo myalo ubhekiswe kini bapristi.+  Uma ningeke nilalele,+ futhi ningeke nikubeke enhliziyweni+ ukukhazimulisa igama lami,”+ kusho uJehova wamabutho, “ngokuqinisekile nami ngiyothumela phezu kwenu isiqalekiso,+ futhi ngiyoqalekisa izibusiso zenu.+ Yebo, ngisiqalekisile nokusiqalekisa isibusiso, ngoba anikubeki enhliziyweni.”  “Bhekani! Ngikhuza imbewu ehlwanyeliwe ngenxa yenu,+ futhi ngizosakazela ebusweni benu ubulongwe, ubulongwe bemikhosi yenu; othile uyonithwala impela aniyise kubo.  Niyokwazi ukuthi lo myalo ngiwuthumele kini,+ ukuze isivumelwano+ sami noLevi siqhubeke,”+ kusho uJehova wamabutho.  “Isivumelwano sami sokuphila nokuthula,+ ngasenza naye, ngaqhubeka ngimnika kona, ngokwesaba. Waqhubeka engesaba;+ yebo, wafikelwa ukwethuka ngenxa yegama lami.+  Umthetho weqiniso waba semlonyeni wakhe,+ futhi ukungalungi akutholakalanga ezindebeni zakhe. Wahamba nami+ ngokuthula nangobuqotho, futhi baningi ababuyisa esiphambekweni.+  Ngoba yizindebe zompristi okumelwe zigcine ulwazi, abantu kufanele bafune umthetho emlonyeni wakhe;+ ngoba uyisithunywa sikaJehova wamabutho.+  “Kodwa nina—niphambukile endleleni.+ Nibangele abaningi ukuba bakhubeke emthethweni.+ Nisonakalisile isivumelwano sikaLevi,”+ kusho uJehova wamabutho.  “Nami, ngokuqinisekile ngizokwenza ukuba nidelelwe futhi nibe phansi kubo bonke abantu,+ njengoba nje nani naningazigcini izindlela zami, kodwa nanibonisa ukukhetha emthethweni.”+ 10  “Asinababa oyedwa sonke?+ Asidalwanga yini uNkulunkulu oyedwa?+ Pho kungani sikhohlisana,+ ngokungcolisa isivumelwano sokhokho bethu?+ 11  UJuda wenze ngokukhohlisa, futhi kwenziwe into enengekayo kwa-Israyeli naseJerusalema;+ ngoba uJuda ubungcolisile ubungcwele bukaJehova,+ Yena abuthandile, futhi uthathé indodakazi yomunye unkulunkulu ukuba ibe ngumakoti wakhe.+ 12  UJehova uyonquma ematendeni kaJakobe wonke umuntu okwenzayo,+ ophapheme nophendulayo, kanye nonikela umnikelo wesipho+ kuJehova wamabutho.” 13  “Nansi into yesibili eniyenzayo, ephumela ekumbozweni kwe-altare likaJehova ngezinyembezi, ngokukhala nangokububula, kangangokuba akusekho ukuphendukela emnikelweni wesipho noma ukujabulela noma yini evela esandleni senu.+ 14  Nina nithé, ‘Ngasiphi isizathu?’+ Ngalesi sizathu sokuthi uJehova ngokwakhe ufakazile phakathi kwakho nomfazi wobusha bakho,+ wena omkhohlisile, nakuba engumngane wakho nomfazi wesivumelwano sakho.+ 15  Ukhona ongazange akwenze, njengoba ayenokusele komoya. Wayefunani lowo muntu? Inzalo kaNkulunkulu.+ Kumelwe niziqaphe ngokuqondene nomoya wenu,+ futhi kwangathi angebe khona umuntu okhohlisa umfazi wobusha bakhe.+ 16  Ngoba uyakuzonda ukuhlukanisa umshado,”+ kusho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli; “nomuntu osibekele ingubo yakhe ngobudlova,”+ kusho uJehova wamabutho. “Kumelwe niziqaphe ngokuqondene nomoya wenu, ningenzi ngokukhohlisa.+ 17  “Nina nimenze wakhathala uJehova ngamazwi enu,+ futhi nithé ‘Simenzé wakhathala ngayiphi indlela?’ Ngokusho kwenu ukuthi, ‘Wonke umuntu owenza okubi muhle emehlweni kaJehova, futhi uyajabula ngabanjalo’;+ noma, ngokuthi, ‘Uphi uNkulunkulu wobulungisa na?’”+

Imibhalo yaphansi