Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Malaki 1:1-14

1  Isimemezelo: Leli yizwi likaJehova+ ngokuphathelene no-Israyeli ngoMalaki:  “Nginithandile,”+ kusho uJehova. Kodwa nina nithé: “Usithandé ngayiphi indlela?”+ “U-Esawu wayengeyena yini umfowabo kaJakobe?”+ kusho uJehova. “Kodwa uJakobe ngimthandile,+  u-Esawu+ yena ngimzondile; ekugcineni ngenza izintaba zakhe zaba ugwadule oluyincithakalo+ nefa lakhe laba ngelezimpungushe zehlane.”+  “Ngenxa yokuthi u-Edomi ulokhu ethi, ‘Sichithiwe, kodwa sizobuya sizakhe izindawo ezibhuqiwe,’ yilokhu uJehova wamabutho akushilo, ‘Bona bazokwakha, kodwa mina ngizodiliza.+ Ngokuqinisekile abantu bayobabiza ngokuthi “yindawo yobubi” nangokuthi “isizwe esilahlwe+ nguJehova kuze kube nini nanini.”  Amehlo enu ayokubona, futhi nina ngokwenu niyothi: “Kwangathi uJehova angaphakanyiswa phezu kwendawo yakwa-Israyeli.”’”+  “Indodana iyamdumisa uyise;+ nenceku inkosi yayo enkulu.+ Ngakho uma nginguyihlo,+ kuphi ukudunyiswa kwami?+ Uma ngiyiNkosi Enkulu, kuphi ukwesatshwa+ kwami?’ Kusho uJehova wamabutho kini bapristi abadelela igama lami.+ “‘Nina nithé: “Silidelele ngayiphi indlela igama lakho?”’  “‘Ngokuletha isinkwa esingcolile e-altare lami.’+ “‘Futhi nithé: “Sikungcolise ngayiphi indlela?”’ “‘Ngokusho kwenu ukuthi: “Itafula+ likaJehova liyinto yokudelelwa.”+  Lapho niletha isilwane esiyimpumputhe ukuba senziwe umhlatshelo, nithi: “Akukubi.” Nalapho niletha isilwane esilunyonga noma esigulayo, nithi: “Akukubi.”’”+ “Siza usisondeze kumbusi wakho. Ingabe uzojabula ngawe, noma ingabe uzokwamukela ngomusa?” kusho uJehova wamabutho.  “Ngicela ninxuse+ uNkulunkulu, ukuze asibonise umusa.+ Lokhu kwenziwé isandla senu. Ingabe uyokwamukela noma ngubani kini ngomusa?” kusho uJehova wamabutho. 10  “Futhi ngubani phakathi kwenu oyovala iminyango?+ Nina ngeke nikhanyise i-altare lami—ngesihle.+ Angijabuli ngani,” kusho uJehova wamabutho, “futhi angiwujabuleli umnikelo wesipho ovela esandleni senu.”+ 11  “Ngoba kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo igama lami liyoba likhulu phakathi kwezizwe,+ futhi ezindaweni zonke kuyoshunqiswa umusi womhlatshelo,+ kuyokwenziwa umnikelo egameni lami, yebo isipho esihlanzekile;+ ngoba igama lami liyoba likhulu phakathi kwezizwe,”+ kusho uJehova wamabutho. 12  “Kodwa nina niyangingcolisa+ ngokusho kwenu ukuthi, ‘Itafula likaJehova liyinto engcolile, futhi isithelo salo siyinto yokudelelwa, ukudla kwalo.’+ 13  Nina nithé, ‘Bheka! Yeka isidina!’+ futhi nibangelé ukuba lincimfelwe,” kusho uJehova wamabutho. “Nilethé okuqhwagiwe, nokulunyonga, nokugulayo;+ yebo, nikulethé njengesipho. Ngingakujabulela yini esandleni senu?”+ kusho uJehova. 14  “Uqalekisiwe umuntu owenza ngobuqili lapho kukhona iduna emhlambini wakhe, kodwa enze isifungo amhlabele okonakele uJehova.+ Ngoba mina ngiyiNkosi enkulu,”+ kusho uJehova wamabutho, “igama lami liyosabeka phakathi kwezizwe.”+

Imibhalo yaphansi