Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Levitikusi 9:1-24

9  Kwathi ngosuku lwesishiyagalombili+ uMose wabiza u-Aroni namadodana akhe namadoda amadala ka-Israyeli.  Khona-ke wathi ku-Aroni: “Zithathele ithole lomnikelo wesono+ nenqama yomnikelo wokushiswa,+ okuphilile, ukulethe phambi kukaJehova.+  Kodwa uyokhuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi, ‘Thathani imbuzi yeduna+ yomnikelo wesono nethole newundlu leduna,+ ngakunye kube nonyaka ubudala, kube okuphilile, komnikelo wokushiswa,  nenkunzi nenqama yemihlatshelo yenhlanganyelo+ ukuze nikwenze umhlatshelo phambi kukaJehova, nomnikelo wokusanhlamvu+ oswakanyiswe ngamafutha, ngoba kunamuhla lapho uJehova ezobonakala khona nakanjani kini.’”+  Ngakho bakuthatha lokho uMose ayekuyalile phambi kwetende lokuhlangana. Yonke inhlangano yabe isisondela yama phambi kukaJehova.+  UMose waqhubeka wathi: “Nansi into uJehova ayale ukuba niyenze, ukuze inkazimulo kaJehova ibonakale phambi kwenu.”+  Khona-ke uMose wathi ku-Aroni: “Sondela e-altare unikele umnikelo wakho wesono+ nomnikelo wakho wokushiswa futhi uzenzele isihlawulelo+ wena nendlu yakho; unikele umnikelo wabantu+ futhi ubenzele isihlawulelo,+ njengoba nje uJehova eyalile.”  Ngokushesha u-Aroni wasondela e-altare wahlaba ithole lomnikelo wesono owawuqondene naye.+  Khona-ke amadodana ka-Aroni aletha igazi+ kuye futhi wagcobhoza umunwe egazini+ walibheca ezimpondweni ze-altare,+ lonke elinye igazi walithululela phansi e-altare. 10  Wathunqisa amanoni+ nezinso neseleko sesibindi okuthathwe emnikelweni wesono e-altare,+ njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. 11  Inyama nesikhumba wakushisa ngomlilo ngaphandle kwekamu.+ 12  Khona-ke wahlaba umnikelo wokushiswa futhi amadodana ka-Aroni amnika igazi walifafaza nxazonke e-altare.+ 13  Amnika umnikelo wokushiswa ngokwezingxenye zawo nenhloko, wakuthunqisa e-altare.+ 14  Ngaphezu kwalokho, wageza amathumbu namanqina wawathunqisa phezu komnikelo wokushiswa owawuse-altare.+ 15  Manje waletha umnikelo wabantu+ futhi wathatha imbuzi yomnikelo wesono owawuqondene nabantu, wayihlaba wenza ngayo umnikelo wesono njengoba ayenzile ngeyokuqala. 16  Khona-ke waletha umnikelo wokushiswa wawenza ngokwenqubo evamile.+ 17  Ngokulandelayo waletha umnikelo wokusanhlamvu+ wagcwalisa isandla sakhe ngomunye wawo wawuthunqisa e-altare, ngaphandle komnikelo wokushiswa wasekuseni.+ 18  Ngemva kwalokho wahlaba inkunzi nenqama yomhlatshelo wenhlanganyelo+ owawuqondene nabantu. Khona-ke amadodana ka-Aroni amnika igazi walifafaza nxazonke e-altare.+ 19  Kepha amaqatha anonile+ enkunzi nomsila ononile+ wenqama nesembozo esingamafutha nezinso neseleko sesibindi, 20  la maqatha anonile awabeka phezu kwezifuba,+ okwathi ngemva kwalokho wathunqisa amaqatha anonile e-altare. 21  Kodwa izifuba nomlenze wesokunene u-Aroni wakuzulisa njengomnikelo wokuzuliswa+ phambi kukaJehova, njengoba nje uMose ayeyalile. 22  Khona-ke u-Aroni waphakamisela izandla zakhe ngakubantu wababusisa+ futhi wehla+ ekunikeleni umnikelo wesono nomnikelo wokushiswa nemihlatshelo yenhlanganyelo. 23  Ekugcineni uMose no-Aroni bangena etendeni lokuhlangana base bephuma babusisa abantu.+ Khona-ke inkazimulo kaJehova+ yabonakala kubo bonke abantu, 24  futhi kwaphuma umlilo phambi kukaJehova+ wadla umnikelo wokushiswa namaqatha anonile e-altare. Lapho bonke abantu bekubona lokhu, baqhumuka bamemeza,+ bawa ngobuso.

Imibhalo yaphansi