Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Levitikusi 6:1-30

6  UJehova waqhubeka wathi kuMose:  “Uma umphefumulo wona ngokuziphatha ngokungathembeki kuJehova,+ ukhohlise+ umhlobo wawo ngokuphathelene nento oyiphathisiwe noma isibambiso esisesandleni+ noma ngokuphanga noma uphambe umhlobo wawo,+  noma uthole into elahlekile+ abese empeleni uqamba amanga ngayo futhi ufunge amanga+ nganoma yini kuzo zonke izinto umuntu angase azenze ona ngazo;  khona-ke uma wona futhi ngempela uba necala,+ kumelwe ubuyisele leyo nto ephangiwe oyiphangile noma leyo nto eqoliwe oyithathé ngokuphamba noma oyiphathisiwe noma elahlekile wayithola,  noma ngabe yini nje ongase ufunge amanga ngayo, kumelwe uyikhiphele isinxephezelo+ senani eliphelele, futhi uyokwenezela kuso okwesihlanu kwayo. Uyoyinikeza lowo okungeyakhe ngosuku okufakazelwa ngalo icala lawo.  Njengomnikelo wawo wecala, umphefumulo uyoletha kuJehova inqama ephilile+ yomhlambi wezimvu ngokuvumelana nenani elilinganisiwe, ibe ngumnikelo wecala,+ kumpristi.  Umpristi kumelwe awenzele isihlawulelo+ phambi kukaJehova, kanjalo uthethelelwe ngokuqondene nanoma iyiphi kuzo zonke izinto ongase uzenze futhi ube necala ngayo.”  UJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Yala u-Aroni namadodana akhe, uthi, ‘Lo ngumthetho womnikelo wokushiswa:+ Umnikelo wokushiswa uyoba seziko eliphezu kwe-altare ubusuku bonke kuze kube sekuseni, futhi umlilo we-altare uyobaswa kulo. 10  Umpristi kumelwe agqoke isembatho sakhe selineni esisemthethweni,+ futhi uyogqoka izikhindi zangaphansi+ zelineni phezu kwenyama yakhe. Khona-ke kumelwe asuse umlotha onamafutha+ womnikelo wokushiswa, umlilo owudla njalo phezu kwe-altare, awubeke eceleni kwe-altare. 11  Kumelwe ahlubule izingubo zakhe+ agqoke ezinye izingubo akhiphe umlotha onamafutha awuyise endaweni ehlanzekile ngaphandle kwekamu.+ 12  Umlilo ophezu kwe-altare uyogcinwa uvutha phezu kwalo. Akumelwe ucime. Umpristi kumelwe abasele izinkuni+ kuwo njalo ekuseni, ahlele umnikelo wokushiswa phezu kwawo, futhi kumelwe athunqise phezu kwawo amaqatha anonile emihlatshelo yenhlanganyelo.+ 13  Umlilo+ uyogcinwa uvutha njalo phezu kwe-altare. Akumelwe ucime. 14  “‘Manje yilo umthetho womnikelo wokusanhlamvu:+ Nina madodana ka-Aroni, wuletheni phambi kukaJehova phambi kwe-altare. 15  Enye yawo kumelwe iphakamise ngesandla sayo omunye ufulawa ocolekile womnikelo wokusanhlamvu namanye amafutha awo nayo yonke inhlaka yempepho esemnikelweni wokusanhlamvu, ikuthunqise phezu kwe-altare njengomnikelo oyiphunga elizolisayo kube yisikhumbuzo+ sawo kuJehova. 16  Okusele kuwo kuyodliwa ngu-Aroni namadodana akhe.+ Kuyodliwa njengamaqebelengwane angenamvubelo+ endaweni engcwele. Bayokudlela egcekeni letende lokuhlangana. 17  Akufanele kubhakwe kuhlanganiswe nanoma yini efakwe imvubelo.+ Ngibaniké kona njengesabelo sabo esivela eminikelweni yami eyenziwa ngomlilo.+ Kuyinto engcwelengcwele,+ njengomnikelo wesono nanjengomnikelo wecala. 18  Bonke abesilisa+ kubantwana baka-Aroni bayokudla. Kuyisabelo esivela eminikelweni kaJehova eyenziwa ngomlilo kuze kube nini nanini+ kuzo zonke izizukulwane zenu. Konke okungase kukuthinte kuyoba ngcwele.’” 19  UJehova wakhuluma noMose, wathi: 20  “umnikelo+ ka-Aroni namadodana akhe abayowuletha kuJehova ngosuku lokugcotshwa kwakhe:+ okweshumi kwe-efa+ likafulawa ocolekileyo njengomnikelo wokusanhlamvu+ njalo, ingxenye yako ekuseni nengxenye yako kusihlwa. 21  Uyokwe-nziwa ngamafutha phezu kwesigazingo.+ Uyowuletha uxovisisiwe. Uyoletha amaqebelengwane omnikelo wokusanhlamvu njengephunga elizolisayo kuJehova. 22  Futhi uyokwenziwa ngumpristi, ogcotshwe esikhundleni sakhe phakathi kwamadodana akhe.+ Kuyisiqondiso kuze kube nini nanini: Uyothunqiselwa+ uJehova njengomnikelo ophelele. 23  Wonke umnikelo wokusanhlamvu wompristi+ kufanele ube ngumnikelo ophelele. Akumelwe udliwe.” 24  UJehova waqhubeka wathi kuMose: 25  “Khuluma no-Aroni namadodana akhe, uthi, ‘Lona ngumthetho womnikelo wesono:+ Endaweni+ lapho umnikelo wokushiswa uhlatshelwa khona njalo uyohlatshelwa khona umnikelo wesono phambi kukaJehova. Uyinto engcwelengcwele.+ 26  Uyodliwa ngumpristi owunikelayo ngenxa yesono.+ Uyodlelwa endaweni engcwele+ egcekeni+ letende lokuhlangana. 27  “‘Konke okungase kuthinte inyama yawo kuyoba ngcwele,+ futhi uma kwenzeka umuntu echaphazelwa yigazi lawo engutsheni,+ uyokugezela endaweni engcwele lokho akuchaphazele ngegazi.+ 28  Isitsha sobumba+ ongase ubiliselwe kuso kumelwe siphihlizwe. Kodwa uma ubiliselwe esitsheni sethusi, khona-ke kumelwe sikhuhlwe futhi siyakazwe ngamanzi. 29  “‘Bonke abesilisa phakathi kwabapristi bayowudla.+ Uyinto engcwelengcwele.+ 30  Nokho, umnikelo wesono ogazi lawo+ liyolethwa etendeni lokuhlangana ukuze kwenziwe isihlawulelo endaweni engcwele, akumelwe udliwe. Kumelwe ushiswe ngomlilo.

Imibhalo yaphansi