Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Levitikusi 24:1-23

24  UJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Yala abantwana bakwa-Israyeli ukuba bakutholele amafutha enkanyiso omnqumo, ahlanzekile, agquliwe,+ ukuze isibani sikhanye njalo.+  U-Aroni kufanele asihlele njalo phambi kukaJehova ngaphandle kwesihenqo sobuFakazi etendeni lokuhlangana kusukela kusihlwa kuze kube sekuseni. Kuyisimiso kuze kube nini nanini phakathi nezizukulwane zenu.  Kufanele ahlele izibani+ njalo+ phambi kukaJehova phezu kothi lwesibani+ lwegolide elihlanzekileyo.  “Futhi kumelwe uthathe ufulawa ocolekileyo ubhake amaqebelengwane ayishumi nambili angamasongo. Eqebelengwaneni ngalinye eliyisongo kumelwe kusetshenziswe izingxenye ezimbili eshumini ze-efa.  Kumelwe uwabeke ngezinhla ezingamaqoqo amabili, abe yisithupha ohleni lweqoqo ngalinye,+ phezu kwetafula legolide elihlanzekileyo phambi kukaJehova.+  Kumelwe ufake inhlaka yempepho ehlanzekileyo ohleni lweqoqo ngalinye, libe yisinkwa sesikhumbuzo,+ umnikelo oya kuJehova oshiswa emlilweni.  Kufanele asihlele njalo phambi kukaJehova ngawo wonke amasabatha.+ Kuyisivumelwano nabantwana bakwa-Israyeli kuze kube nini nanini.  Kumelwe sibe esika-Aroni namadodana akhe,+ futhi kumelwe basidle endaweni engcwele,+ ngoba siyinto engcwelengcwele kuye evela eminikelweni kaJehova eshiswa emlilweni, njengesiqondiso kuze kube nini nanini.” 10  Manje indodana ethile yowesifazane ongumIsrayeli, nokho eyayiyindodana yendoda yaseGibhithe,+ yaphuma yaya phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli, futhi le ndodana yalo mIsrayelikazi nendoda ethile engumIsrayeli balwa+ ekamu. 11  Le ndodana yowesifazane ongumIsrayeli yahlambalaza iGama+ yaliqalekisa.+ Ngakho bayiletha kuMose.+ Igama likanina kwakunguShelomiti, indodakazi kaDibiri wesizwe sakwaDani. 12  Ngakho bayivalela+ kwaze kwaba yilapho kuba khona isimemezelo esicacile kubo ngokwezwi likaJehova.+ 13  UJehova wakhuluma noMose, wathi: 14  “Mkhiphele ngaphandle kwekamu lowo oqalekisile;+ bonke labo abamzwile kumelwe babeke izandla zabo+ ekhanda lakhe, futhi yonke inhlangano kumelwe imshaye ngamatshe.+ 15  Kufanele ukhulume nabantwana bakwa-Israyeli, uthi, ‘Uma kwenzeka umuntu eqalekisa uNkulunkulu wakhe, khona-ke kumelwe aphendule ngenxa yesono sakhe. 16  Ngakho umhlambalazi wegama likaJehova kufanele abulawe nakanjani.+ Yonke inhlangano kufanele nakanjani imshaye ngamatshe. Umfokazi ngendlela efanayo nowokuzalwa kufanele abulawe ngokuhlambalaza kwakhe iGama.+ 17  “‘Uma kwenzeka umuntu eshaya noma yimuphi umphefumulo womuntu ufe, kufanele abulawe nakanjani.+ 18  Oshaya umphefumulo wesilwane esifuywayo ufe kufanele akhiphe isinxephezelo ngawo, umphefumulo ngomphefumulo.+ 19  Uma kwenzeka ukuba umuntu abangele isici esithile kumhlobo wakhe, khona-ke njengoba nje enzile, kufanele kwenziwe kanjalo nakuye.+ 20  Ukuvaveka ngokuvaveka, iso ngeso, izinyo ngezinyo; lolo hlobo lwesici angase alwenze kumuntu, yilo okufanele lwenziwe nakuye.+ 21  Oshaya isilwane sife+ kufanele akhiphe isinxephezelo+ ngaso, kodwa oshaya umuntu afe kufanele abulawe.+ 22  “‘Kufanele kusebenze isinqumo esisodwa sokwahlulela kini. Umfokazi kufanele abe njengowokuzalwa,+ ngoba nginguJehova uNkulunkulu wenu.’”+ 23  Ngemva kwalokho uMose wakhuluma nabantwana bakwa-Israyeli, futhi bamkhiphela ngaphandle kwekamu lowo owayeqalekisile, bamshaya ngamatshe.+ Ngakho abantwana bakwa-Israyeli benza njengoba nje uJehova ayemyalile uMose.

Imibhalo yaphansi