Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Levitikusi 21:1-24

21  UJehova wathi kuMose: “Khuluma nabapristi, amadodana ka-Aroni, uthi kubo, ‘Makungabikho muntu ozingcolisa ngomphefumulo oshonile phakathi kwabantu bakubo.+  Kodwa ngesihlobo sakhe segazi esiseduze, ngonina nangoyise nangendodana yakhe nangendodakazi yakhe nangomfowabo  nangodadewabo, intombi eseduze naye, ongazange abe ngowendoda, angazingcolisa ngaye.  Angazingcolisi [ngowesifazane ongumkamuntu] phakathi kwabantu bakubo ukuze azenze ongcolile.  Akufanele baphuce amakhanda abo,+ noma baphuce+ umkhawulo wentshebe yabo, futhi akufanele bagcabe umzimba wabo.+  Kufanele babe ngcwele kuNkulunkulu wabo,+ futhi akufanele balingcolise igama likaNkulunkulu wabo,+ ngoba bangabaletha iminikelo kaJehova eyenziwa ngomlilo, isinkwa sikaNkulunkulu wabo;+ kumelwe babe ngcwele.+  Akufanele bathathe isifebe+ noma owesifazane onukubeziwe; futhi akufanele bathathe+ owesifazane ohlukanisile+ nomyeni wakhe, ngoba umpristi ungcwele kuNkulunkulu wakhe.  Ngakho kumelwe umngcwelise,+ ngoba ungoletha isinkwa sikaNkulunkulu wakho. Kufanele abe ngcwele kuwe,+ ngoba mina Jehova oningcwelisayo, ngingcwele.+  “‘Uma kungenzeka indodakazi yompristi izingcolise ngokufeba, ingcolisa uyise. Kufanele ishiswe ngomlilo.+ 10  “‘Ngokuqondene nompristi omkhulu kubafowabo okuyothelwa ekhanda lakhe amafutha okugcoba+ futhi osandla sakhe sigcwaliswe ngamandla ukuba agqoke izingubo,+ akufanele ayeke ikhanda lakhe lihlale lingalungisiwe,+ futhi akufanele aklebhule izingubo zakhe.+ 11  Akufanele asondele kunoma yimuphi umphefumulo ofile.+ Akufanele azingcolise ngoyise noma ngonina. 12  Akufanele futhi aphume endlini engcwele futhi akufanele angcolise indlu engcwele kaNkulunkulu wakhe,+ ngoba uphawu lokuzinikezela, amafutha okugcoba kaNkulunkulu wakhe,+ luphezu kwakhe. NginguJehova. 13  “‘Kepha yena, kufanele athathe owesifazane oseyintombi.+ 14  Kepha umfelokazi noma owesifazane ohlukanisile nonukubeziwe, isifebe, akekho noyedwa kulaba angamthatha, kodwa kufanele athathe intombi kubantu bakubo njengomfazi. 15  Akufanele angcolise inzalo yakhe phakathi kwabantu bakubo,+ ngoba mina nginguJehova omngcwelisayo.’”+ 16  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, ethi: 17  “Khuluma no-Aroni, uthi, ‘Akukho muntu wenzalo yakho onesici,+ kuzo zonke izizukulwane zabo, ongasondela ukuze alethe isinkwa sikaNkulunkulu wakhe.+ 18  Uma kwenzeka kuba khona noma yimuphi umuntu onesici, makangasondeli: umuntu oyimpumputhe noma olunyonga noma onekhala elidebezekile noma onelunga elide ngokwedlulele,+ 19  noma umuntu ovaveke onyaweni noma ovaveke esandleni, 20  noma onesifumbu noma owondile noma onesifo emehlweni akhe noma onotwayi noma onombandamu noma ochotshozwe amasende.+ 21  Noma yimuphi umuntu onesici, wenzalo ka-Aroni umpristi makangasondeli alethe iminikelo kaJehova eyenziwa ngomlilo.+ Kunesici kuye. Makangasondeli ukuba alethe isinkwa sikaNkulunkulu wakhe.+ 22  Angasidla isinkwa sikaNkulunkulu wakhe esivela ezintweni ezingcwelengcwele+ nasezintweni ezingcwele.+ 23  Nokho, makangangeni asondele esihenqweni,+ futhi makangasondeli e-altare,+ ngoba kunesici kuye;+ akufanele angcolise indlu yami engcwele,+ ngoba nginguJehova obangcwelisayo.’”+ 24  Ngakho uMose wakhuluma no-Aroni namadodana akhe nabo bonke abantwana bakwa-Israyeli.

Imibhalo yaphansi