Levitikusi 2:1-16

2  “‘Manje uma kwenzeka umphefumulo othile uletha kuJehova umnikelo wokusanhlamvu+ njengomnikelo, umnikelo wawo kufanele ube ufulawa ocolekileyo;+ futhi kumelwe uthele amafutha kuwo, ubeke nenhlaka yempepho phezu kwawo.  Kumelwe uwulethe emadodaneni ka-Aroni, abapristi, umpristi acaphune kuwo ngesandla sakhe ufulawa wawo ocolekileyo namafutha awo kanye nayo yonke inhlaka yawo yempepho; kumelwe awuthunqise njengesikhumbuzo+ sawo e-altare, njengomnikelo oshiswa emlilweni, oyiphunga elizolisayo kuJehova.  Okusele komnikelo wokusanhlamvu kungokuka-Aroni namadodana akhe,+ njengento engcwelengcwele+ evela eminikelweni kaJehova eyenziwa ngomlilo.  “‘Uma kwenzeka uletha njengomnikelo umnikelo wokusanhlamvu ongokuthile okubhakwe kuhhavini, kufanele ube okafulawa ocolekileyo, amaqebelengwane angenamvubelo angamasongo+ aswakanyiswe ngamafutha noma izinkwa eziyizingcwecwana ezingenamvubelo+ ezigcotshwe ngamafutha.+  “‘Uma umnikelo wakho ungumnikelo wokusanhlamvu ovela esigazingweni,+ kufanele ube okafulawa ocolekileyo oswakanyiswe ngamafutha, ongenamvubelo.  Kufanele uhleshulwe ube izingcezu, futhi kumelwe uthele amafutha kuwo.+ Ungumnikelo wokusanhlamvu.  “‘Uma umnikelo wakho ungumnikelo wokusanhlamvu ophuma embizeni ejulile, kufanele wenziwe ngofulawa ocolekileyo onamafutha.  Kumelwe ulethe kuJehova umnikelo wokusanhlamvu owenziwe ngalezi zinto; wethulwe kumpristi, yena awusondeze e-altare.  Umpristi kumelwe aphakamise omunye walo mnikelo wokusanhlamvu njengesikhumbuzo+ sawo awuthunqise e-altare, njengomnikelo oshiswa emlilweni, oyiphunga elizolisayo kuJehova.+ 10  Okusele kwalo mnikelo wokusanhlamvu kungokuka-Aroni namadodana akhe, njengokuthile okungcwelengcwele kweminikelo kaJehova eyenziwa ngomlilo.+ 11  “‘Akukho mnikelo wokusanhlamvu eniyowuletha kuJehova okufanele ufakwe imvubelo,+ ngoba akumelwe neze nithunqise inhlama ebilile noju njengomnikelo kaJehova oshiswa emlilweni. 12  “‘Niyowuletha kuJehova njengomnikelo wolibo+ futhi akumelwe ukhushulelwe e-altare ukuze wenziwe iphunga elizolisayo. 13  “‘Yonke iminikelo yomnikelo wakho wokusanhlamvu uyoyiyolisa ngosawoti;+ futhi akumelwe usawoti wesivumelwano+ sikaNkulunkulu wakho untuleke emnikelweni wakho wokusanhlamvu. Uyoletha usawoti kanye nayo yonke iminikelo yakho. 14  “‘Uma uzoletha kuJehova umnikelo wokusanhlamvu wolibo oluvuthiwe, kufanele ulethe izikhwebu eziluhlaza ezigazingwe emlilweni, umhhadlahhadliso wokusanhlamvu okusha, njengomnikelo wokusanhlamvu wolibo lwakho oluvuthiwe.+ 15  Kumelwe uthele amafutha kuwo futhi ubeke inhlaka yempepho phezu kwawo. Ungumnikelo wokusanhlamvu.+ 16  Umpristi kumelwe athunqise isikhumbuzo+ sawo, okungukuthi, okunye komhhadlahhadliso wawo namafutha, nayo yonke inhlaka yawo yempepho, njengomnikelo oshiswa emlilweni, oya kuJehova.

Imibhalo yaphansi