Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Levitikusi 14:1-57

14  UJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Lona kuyoba umthetho wonochoko+ ngosuku lokuqinisekisa ukuthi uhlanzekile, lapho kumelwe alethwe kumpristi.+  Umpristi kumelwe aphumele ngaphandle kwekamu, futhi umpristi kumelwe abheke; uma isifo sochoko selaphekile+ konochoko,  khona-ke umpristi kumelwe akhiphe umyalo; futhi ukuze azihlanze kumelwe athathe izinyoni ezimbili eziphilayo+ ezihlanzekile nokhuni lomsedari+ nendwangu ebomvu ngokunsomi+ nehisopi.+  Umpristi kumelwe akhiphe umyalo, enye inyoni ibulawelwe esitsheni sobumba phezu kwamanzi agelezayo.+  Kepha inyoni ephilayo, kufanele ayithathe kanye nokhuni lomsedari nendwangu ebomvu ngokunsomi nehisopi, akugcobhoze nenyoni ephilayo egazini lenyoni ebulawelwe phezu kwamanzi agelezayo.  Khona-ke kumelwe alifafaze+ kasikhombisa+ kulowo ozihlanza ochokweni athi uhlanzekile,+ amukise inyoni ephilayo iye endle.+  “Ozihlanzayo kumelwe ahlanze izingubo zakhe+ futhi aphuce zonke izinwele zakhe ageze+ ngamanzi abe ohlanzekile, kamuva usengangena ekamu. Kumelwe ahlale ngaphandle kwetende lakhe izinsuku eziyisikhombisa.+  Kuyothi ngosuku lwesikhombisa aphuce zonke izinwele zakhe ezisekhanda+ nasesilevwini namashiya. Yebo, kufanele aphuce zonke izinwele zakhe, ahlanze izingubo zakhe futhi ageze nenyama yakhe ngamanzi; abe ngohlanzekile. 10  “Ngosuku lwesishiyagalombili+ uyothatha amawundlu amabili angamaduna aphilile newundlu lensikazi+ elilodwa eliphilile, elisonyakeni walo wokuqala, nezingxenye ezintathu eshumini ze-efa likafulawa ocolekileyo njengomnikelo wokusanhlamvu+ oswakanyiswe ngamafutha nelogi elilodwa lamafutha;+ 11  umpristi othi lo muntu uhlanzekile kumelwe amlethe lo muntu ozihlanzayo, nalezi zinto, phambi kukaJehova emnyango wetende lokuhlangana. 12  Umpristi kumelwe athathe iwundlu elilodwa eliyiduna alinikele libe ngumnikelo wecala+ kanye nelogi+ lamafutha akuzulise njengomnikelo wokuzuliswa+ phambi kukaJehova. 13  Kumelwe alihlabe iduna endaweni+ lapho umnikelo wesono nomnikelo wokushiswa ihlatshelwa khona ngokuvamile, endaweni engcwele,+ ngoba, njengomnikelo wesono, umnikelo wecala ungowompristi.+ Uyinto engcwelengcwele. 14  “Umpristi kumelwe athathe elinye igazi lomnikelo wecala, alibhece egwagweni lendlebe yesokunene yalowo ozihlanzayo nasesithupheni sesandla sakhe sokunene nakuqukula wonyawo lwakhe lwesokunene.+ 15  Umpristi kumelwe athathe amanye kulelo logi+ lamafutha awathele entendeni yesandla sakhe sobunxele. 16  Umpristi kumelwe agcobhoze umunwe wakhe wesokunene emafutheni asentendeni yesandla sakhe sobunxele afafaze amanye alawo mafutha ngomunwe kasikhombisa+ phambi kukaJehova. 17  Wonke amanye amafutha asentendeni yesandla sakhe umpristi uyowabheca egwagweni lendlebe yesokunene yalowo ozihlanzayo nasesithupheni sesandla sakhe sokunene nakuqukula wonyawo lwakhe lwesokunene phezu kwegazi lomnikelo wecala.+ 18  Okusele kwala mafutha asentendeni yesandla sompristi uyokugcoba ekhanda lalowo ozihlanzayo, futhi umpristi kumelwe amenzele isihlawulelo+ phambi kukaJehova. 19  “Umpristi kumelwe anikele umnikelo wesono+ futhi amenzele isihlawulelo lowo ozihlanza ekungcoleni kwakhe, kamuva uyohlaba umnikelo wokushiswa. 20  Umpristi kumelwe anikele umnikelo wokushiswa nomnikelo wokusanhlamvu+ phezu kwe-altare, futhi umpristi+ kumelwe amenzele isihlawulelo;+ khona-ke uyoba ngohlanzekile.+ 21  “Nokho, uma engumuntu ophansi+ futhi engenawo amandla anele,+ khona-ke kumelwe athathe iwundlu leduna elilodwa njengomnikelo wecala womnikelo wokuzuliswa ukuze amenzele isihlawulelo nokweshumi kwe-efa likafulawa ocolekileyo oswakanyiswe ngamafutha njengomnikelo wokusanhlamvu nelogi lamafutha, 22  namahobhe amabili+ noma amaphuphu amabili amajuba, kuye ngokwamandla akhe, elinye libe umnikelo wesono elinye libe umnikelo wokushiswa. 23  Ngosuku lwesishiyagalombili+ kumelwe awalethe kumpristi emnyango wetende lokuhlangana+ phambi kukaJehova ukuze kuqinisekiswe ukuthi uhlanzekile.+ 24  “Umpristi kumelwe athathe iduna lomnikelo wecala+ nelogi lamafutha, umpristi akuzulise njengomnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova.+ 25  Kumelwe ahlabe iduna lomnikelo wecala, umpristi athathe elinye igazi lomnikelo wecala alibhece egwagweni lendlebe yesokunene yalowo ozihlanzayo nasesithupheni sesandla sakhe sokunene nakuqukula wonyawo lwakhe lwesokunene.+ 26  Umpristi uyothela amanye amafutha entendeni yesandla sompristi sobunxele.+ 27  Umpristi kumelwe afafaze+ amanye ala mafutha asentendeni yesandla sakhe sobunxele ngomunwe wakhe wesokunene kasikhombisa phambi kukaJehova. 28  Umpristi kumelwe abhece amanye ala mafutha asentendeni yesandla sakhe egwagweni lendlebe yesokunene yalowo ozihlanzayo nasesithupheni sesandla sakhe sokunene nakuqukula wonyawo lwakhe lwesokunene phezu kwendawo yegazi lomnikelo wecala.+ 29  Okusele kwala mafutha asentendeni yesandla sompristi uyokugcoba ekhanda+ lalowo ozihlanzayo ukuze amenzele isihlawulelo phambi kukaJehova. 30  “Kumelwe anikele elilodwa lalawo mahobhe noma lalawo maphuphu amajuba ayobe enamandla awo,+ 31  elilodwa lalawo ayobe enamandla awo libe ngumnikelo wesono+ elinye libe ngumnikelo wokushiswa+ kanye nomnikelo wokusanhlamvu; umpristi enzele lowo ozihlanzayo isihlawulelo+ phambi kukaJehova. 32  “Lona ngumthetho ophathelene nalowo obenesifo sochoko okungenzeka angabi nawo amandla lapho kuqinisekiswa ukuthi uhlanzekile.” 33  UJehova wakhuluma noMose no-Aroni, wathi: 34  “Lapho nifika ezweni laseKhanani,+ engininika lona njengefa,+ bese ngibeka isifo sochoko endlini ethile ezweni lefa lenu,+ 35  khona-ke lowo indlu okungeyakhe kumelwe eze atshele umpristi, athi, ‘Kubonakale endlini yami okuthile okunjengesifo.’ 36  Umpristi kumelwe anikeze imiyalo, bageqe indlu ngaphambi kokuba umpristi angene azobona isifo, ukuze angathi konke okusendlini kungcolile; futhi ngemva kwalokho umpristi uyongena ukuze abone indlu. 37  Lapho esesibonile isifo, khona-ke uma isifo sisezindongeni zendlu, kunezifaca eziluhlaza ngokuphuzi noma ezibomvana, futhi zibonakala zishonile kunodonga, 38  khona-ke umpristi kumelwe aphume endlini aye emnyango wendlu enze indlu ibe ehlukanisiwe+ izinsuku eziyisikhombisa. 39  “Umpristi kumelwe abuye ngosuku lwesikhombisa abheke;+ uma isifo sandile ezindongeni zendlu, 40  khona-ke umpristi kumelwe anikeze imiyalo, baqhephule+ amatshe isifo esikuwo, bawaphonse ngaphandle komuzi endaweni engcolile. 41  Uyoyala ukuba indlu iphalwe nxazonke ngaphakathi, futhi udaka lobumba abalugebhulile kumelwe baluthulule ngaphandle komuzi endaweni engcolile. 42  Kumelwe bathathe amanye amatshe bawafake endaweni yamatshe okuqala; uyoyala ukuba kuthathwe olunye udaka lobumba futhi ayale ukuba indlu iphahlekwe. 43  “Nokho, uma isifo sibuya futhi siphinde siqubuka endlini ngemva kokuba kuqheshulwe amatshe nangemva kokuba indlu igejuliwe yabuye yaphahlekwa, 44  khona-ke umpristi+ kumelwe angene abheke; futhi uma isifo sandile endlini, kuluchoko+ olubulalayo olukuleyo ndlu. Ingcolile. 45  Kumelwe ayaleze ukuba leyo ndlu idilizwe kanye namatshe ayo nezingodo zayo nalo lonke udaka lobumba lwendlu futhi kumelwe kuthwalwe kukhishelwe ngaphandle komuzi endaweni engcolile.+ 46  Kodwa noma ubani ongena kuleyo ndlu ngolunye lwezinsuku zokuhlukaniswa+ kwayo uyoba ongcolile kuze kuhlwe;+ 47  noma ubani olala kuleyo ndlu kufanele ahlanze izingubo zakhe,+ futhi noma ubani odlela kuleyo ndlu kufanele ahlanze izingubo zakhe. 48  “Nokho, uma umpristi eza eyibheka, futhi, bheka manje, isifo asandanga endlini ngemva kokuba indlu iphahlekiwe, khona-ke umpristi kumelwe athi indlu ihlanzekile, ngoba isifo siphelile.+ 49  Ukuze ahlanze indlu esonweni kumelwe athathe izinyoni ezimbili+ nokhuni lomsedari+ nendwangu ebomvu ngokunsomi+ nehisopi. 50  Kumelwe abulalele enye inyoni esitsheni sobumba phezu kwamanzi agelezayo.+ 51  Kumelwe athathe ukhuni lomsedari nehisopi+ nendwangu ebomvu ngokunsomi nenyoni ephilayo akugcobhoze egazini lenyoni ebulewe nasemanzini agelezayo, akufafaze+ ngasendlini kasikhombisa.+ 52  Kumelwe ahlanze indlu esonweni ngegazi lenyoni namanzi agelezayo nenyoni ephilayo nokhuni lomsedari nehisopi nendwangu ebomvu ngokunsomi. 53  Kumelwe ayimukise endle inyoni ephilayo ngaphandle komuzi enzele indlu isihlawulelo;+ khona-ke iyoba ehlanzekile. 54  “Lona ngumthetho ophathelene nanoma yisiphi isifo sochoko,+ ukuqothuka kwezinwele okungavamile,+ 55  uchoko olusengutsheni+ nolusendlini, 56  nomqubuko notwayi nebala,+ 57  ukuze kunikwe iziyalo+ lapho okuthile kungcolile nalapho okuthile kuhlanzekile. Lona ngumthetho ophathelene nochoko.”+

Imibhalo yaphansi