Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Kolose 2:1-23

2  Ngoba ngifuna niqaphele ukuthi mkhulu kangakanani umshikashika+ enginawo ngenxa yenu nangenxa yalabo abaseLawodikeya+ nangenxa yabo bonke abangabubonanga ubuso bami ngokoqobo,  ukuze izinhliziyo zabo ziduduzeke,+ futhi bahlanganiswe ndawonye ngokuvumelanayo othandweni+ ukuze bathole yonke ingcebo yesiqinisekiso esigcwele sokuqonda kwabo,+ bathole nolwazi olunembile ngemfihlo engcwele kaNkulunkulu, okungukuthi, uKristu.+  Kuye kuthukuswé ngokucophelela yonke imicebo yokuhlakanipha neyolwazi.+  Lokhu ngikusho ukuze kungabikho muntu onidukisa ngezinkulumo ezithonyayo.+  Ngoba nakuba ngingekho ngokwenyama, nginani emoyeni,+ ngijabula futhi ngibona ukuhleleka kwenu okuhle+ nokuqina kokholo+ lwenu kuKristu.  Ngakho-ke, njengoba namukele uKristu Jesu iNkosi, qhubekani nimunye+ naye,  nigxilile+ futhi nakhiwa+ kuye futhi nisimamiswa okholweni,+ njengoba nje nafundiswa, nichichima ukholo ekubongeni.+  Xwayani: mhlawumbe kungase kube khona oyomuka+ nani njengezisulu zakhe ngefilosofi+ nangenkohliso eyize+ ngokwesiko labantu, ngokwezinto zokucathula+ zezwe hhayi ngokukaKristu;  ngoba kukuye lapho kuhlezi khona konke ukugcwala+ kobuNkulunkulu+ ngesimo somzimba. 10  Ngakho nigcwele ngenxa yakhe, oyinhloko yabo bonke ohulumeni negunya.+ 11  Ngobuhlobo+ naye nasokwa+ futhi ngokusoka kukaKristu, okungenziwanga ngezandla ngokususa inyama+ emzimbeni, 12  ngoba nangcwatshwa kanye naye obhapathizweni lwakhe,+ nangobuhlobo naye navuswa+ futhi kanye naye ngokholo lwenu+ ekusebenzeni+ kukaNkulunkulu, owamvusa kwabafileyo.+ 13  Ngaphezu kwalokho, nakuba nanifile eziphambekweni zenu nasesimweni sokungasokwa kwenyama yenu, uNkulunkulu wanenza naphila kanye naye.+ Wasithethelela ngomusa zonke iziphambeko zethu+ 14  futhi wesula+ incwadi elotshwe ngesandla+ emelene nathi, eyayinezinqumo+ futhi iphikisana nathi;+ futhi useyisusile endleleni ngokuyibethela+ esigxotsheni sokuhlushwa.+ 15  Ehlubula ohulumeni neziphathimandla,+ wabukisa ngabo obala kuwonk’ uwonke njengabanqotshiwe,+ ebahola ngaso odwendweni lokunqoba.+ 16  Ngakho-ke ningahlulelwa muntu+ ngokudla nokuphuza+ noma ngokuqondene nomkhosi+ noma ukugujwa kokuthwasa kwenyanga+ noma isabatha;+ 17  ngoba lezo zinto ziyisithunzi+ sezinto ezizokuza, kodwa okungokoqobo+ kungokukaKristu.+ 18  Ningaphucwa+ umklomelo+ ngumuntu ojatshuliswa ukuthobeka-mbumbulu nesimo sokukhulekela izingelosi, “omi” ezintweni azibonile, ekhukhumele ngaphandle kwesizathu esifanelekile ngesimo sakhe sengqondo senyama, 19  kuyilapho engabambelele ngokuqinile enhlokweni,+ kulowo umzimba wonke oqhubeka ukhula kuye ngokukhula okunikezwa nguNkulunkulu, njengoba wondliwa futhi uhlanganiswa ngokuvumelanayo+ ngamalunga awo nemisipha.+ 20  Uma nafa+ kanye noKristu ngokuqondene nezinto zokucathula+ zezwe,+ kungani nina, njengokungathi niphila ezweni, niqhubeka nizithoba ezinqumweni+ zokuthi: 21  “Ungaphathi, noma unambithe,+ noma uthinte,”+ 22  ngokuqondene nazo zonke izinto ezimiselwe ukubhujiswa ngokusetshenziswa ziphele, ngokuvumelana nemiyalo nezimfundiso zabantu?+ 23  Ngempela, zona lezo zinto zibonakala zihlakaniphile ngendlela yokukhulekela abazimisele yona nokuthobeka-mbumbulu, ukuphatha kabi umzimba;+ kodwa azisizi ngalutho ekulweni nokwanelisa inyama.+

Imibhalo yaphansi