Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Joshuwa 5:1-15

5  Kwathi lapho nje wonke amakhosi ama-Amori,+ ayesohlangothini lweJordani olusentshonalanga, nawo wonke amakhosi amaKhanani,+ ayengasolwandle, ezwa ukuthi uJehova wayomise amanzi eJordani phambi kwabantwana bakwa-Israyeli baze bawela, khona-ke izinhliziyo zawo zagcwala amanzi,+ akubange kusaba khona moya kuwo ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli.+  Ngaleso sikhathi uJehova wathi kuJoshuwa: “Zenzele imimese yensengetsha uphinde usoke+ abantwana bakwa-Israyeli okwesibili.”  Ngakho uJoshuwa wazenzela imimese yensengetsha wasoka abantwana bakwa-Israyeli eGibeyati-haraloti.+  Yilesi isizathu esenza ukuba uJoshuwa abasoke: bonke abantu ababephume eGibhithe, abesilisa, wonke amadoda empi, ayefele+ ehlane endleleni lapho bephuma eGibhithe.  Ngoba bonke abantu abaphuma babesokile, kodwa bonke abantu abazalelwa ehlane endleleni lapho bephuma eGibhithe babengazange babasoke.  Ngoba abantwana bakwa-Israyeli babehambe iminyaka engamashumi amane+ ehlane, saze saphela sonke isizwe samadoda empi aphuma eGibhithe angalilalelanga izwi likaJehova, lawo uJehova ayefungile kuwo ukuthi wayengeke alokothe awavumele ukuba alibone izwe+ uJehova ayefunge kokhokho bawo ukusinika lona,+ izwe eligeleza ubisi noju.+  Wavusa amadodana awo esikhundleni sawo.+ Lawa uJoshuwa wawasoka, ngoba ayengasokile, ngoba babengawasokanga endleleni.  Kwathi lapho sebeqedile ukusisoka sonke isizwe, baqhubeka behlezi endaweni yabo ekamu baze balulama.+  Khona-ke uJehova wathi kuJoshuwa: “Namuhla ngisigingqile ngasisusa kini isihlamba saseGibhithe.”+ Ngakho igama laleyo ndawo kwathiwa iGiligali+ kuze kube yilolu suku. 10  Abantwana bakwa-Israyeli baqhubeka bemise amatende eGiligali, futhi bagcina iphasika ngosuku lweshumi nane lwenyanga,+ kusihlwa, emathafeni awugwadule aseJeriko. 11  Badla eminye yemikhiqizo yezwe ngosuku olungemva kwephasika, amaqebelengwane angenamvubelo+ nokusanhlamvu okugazingiwe, ngalo lolu suku. 12  Khona-ke imana lakhawuka ngosuku olulandelayo lapho sebedle eminye yemikhiqizo yezwe, abantwana bakwa-Israyeli ababange besalithola imana,+ futhi badla eminye yemikhiqizo yezwe laseKhanani ngalowo nyaka.+ 13  Kwathi lapho uJoshuwa engaseJeriko waphakamisa amehlo akhe wabheka, kwakukhona indoda+ imi phambi kwakhe iphethe inkemba yayo iyihoshile.+ Ngakho uJoshuwa waya kuyo wathi: “Ungakithi noma ungakwabaphikisana nathi?” 14  Yathi: “Cha, kodwa mina—mina ngizile manje njengesikhulu sebutho likaJehova.”+ UJoshuwa wawa ngobuso+ phansi wathi kuyo: “Ithini inkosi yami encekwini yayo?” 15  Isikhulu sebutho likaJehova sona sathi kuJoshuwa: “Khumula izimbadada zakho ezinyaweni zakho, ngoba indawo omi kuyo ingcwele.” UJoshuwa wenza kanjalo ngaso leso sikhathi.+

Imibhalo yaphansi