Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Joshuwa 23:1-16

23  Kwathi ngemva kwezinsuku eziningi uJehova enike u-Israyeli ukuphumula+ kuzo zonke izitha zakhe nxazonke, lapho uJoshuwa esemdala izinsuku sezihambile,+  uJoshuwa wabiza wonke u-Israyeli,+ amadoda amadala nezinhloko nabahluleli nezikhulu,+ wathi kubo: “Mina sengigugile, izinsuku zami sezihambile.  Nina, nikubonile konke uJehova uNkulunkulu wenu akwenzile kuzo zonke lezi zizwe ngenxa yenu,+ ngoba uJehova uNkulunkulu wenu nguye owayenilwela.+  Bhekani, nginabele ngenkatho+ lezi zizwe ezisele ukuba zibe yifa lezizwe zenu, nazo zonke izizwe engaziqeda,+ kusukela eJordani kuya oLwandle Olukhulu entshonalanga.+  Futhi uJehova uNkulunkulu wenu nguye owayelokhu ezidudula phambi kwenu,+ futhi wazephuca ifa lazo ngenxa yenu, nalithatha izwe lazo, njengoba nje uJehova uNkulunkulu wenu ayenithembisile.+  “Kumelwe nibe nesibindi kakhulu+ sokugcina nokwenza konke okulotshwe encwadini+ yomthetho kaMose ngokuba ningalokothi niphambuke kuwo niye kwesokunene noma kwesobunxele,+  ngokuba ningalokothi ningene phakathi kwalezi zizwe,+ lezi ezisele nani. Akumelwe niwaphathe nokuwaphatha amagama onkulunkulu bazo+ noma niwafunge,+ futhi akumelwe nibakhonze noma nibakhothamele.+  Kodwa kumelwe ninamathele+ kuJehova uNkulunkulu wenu, njengoba nje nenzile kwaze kwaba yilolu suku.  UJehova uyoxosha izizwe ezinkulu nezinamandla phambi kwenu.+ (Kepha nina, akekho noyedwa oye wama phambi kwenu kuze kube yilolu suku.)+ 10  Umuntu oyedwa kuphela kini uyoxosha inkulungwane,+ ngoba uJehova uNkulunkulu wenu nguye onilwelayo,+ njengoba nje enithembisile.+ 11  Futhi kumelwe niqaphe njalo+ ngenxa yemiphefumulo yenu ngokuba nithande uJehova uNkulunkulu wenu.+ 12  “Kodwa uma ningake niphenduke+ ninamathele kokusele kwalezi zizwe,+ lezi ezisele nani, nakhe ubuhlobo bomshado+ nazo futhi ningene phakathi kwazo, nazo zingene phakathi kwenu, 13  kufanele nazi ngokuqinisekile ukuthi uJehova uNkulunkulu wenu ngeke aqhubeke eziphuca ifa lazo lezi zizwe ngenxa yenu;+ futhi kini ziyoba njengesicupho nanjengogibe nanjengensilane ezinhlangothini zenu+ nanjengameva emehlweni enu nize nishabalale kuleli zwe elihle uJehova uNkulunkulu wenu aninike lona.+ 14  “Manje, bhekani! namuhla ngihamba ngendlela yomhlaba wonke,+ futhi nazi kahle ngazo zonke izinhliziyo zenu nangayo yonke imiphefumulo yenu ukuthi akukho nelilodwa izwi kuwo wonke amazwi amahle uJehova uNkulunkulu wenu awakhulumile kini eliye laphutha. Agcwaliseke wonke kini. Akuphuthanga nezwi elilodwa kuwo.+ 15  Kuyothi, njengoba nje wonke amazwi amahle uJehova uNkulunkulu wenu awakhulume kini enzekile kini,+ kanjalo uJehova anilethele wonke amazwi amabi kuze kube yilapho esenibhuqile kuleli zwe elihle uJehova uNkulunkulu wenu aninike lona,+ 16  ngenxa yokweqa kwenu isivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu aniyala ngaso, nangenxa yokuba nihambile nayokhonza abanye onkulunkulu nabakhothamela.+ Intukuthelo kaJehova ngokuqinisekile iyonivuthela,+ futhi ngokuqinisekile niyoshabalala ngokushesha ezweni elihle aninike lona.”+

Imibhalo yaphansi