Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Jona 4:1-11

4  Nokho, kuJona kwakungathandeki neze,+ futhi wavutha ngentukuthelo.  Ngakho wathandaza kuJehova wathi: “Awu, Jehova, akukhona yini lokhu okwakungikhathaza, lapho ngisezweni lakithi? Yingakho ngahambela phambili ngabalekela eTharishishi;+ ngoba ngangazi ukuthi unguNkulunkulu onomusa nonesihe,+ owephuza ukuthukuthela nogcwele umusa wothando,+ nodabukayo ngenhlekelele.+  Manje, Jehova, ngicela ususe umphefumulo wami kimi,+ ngoba kungcono ukufa kimi kunokuba ngophilayo.”+  UJehova yena wathi: “Ingabe kulungile yini lokhu kuvutha kwakho ngentukuthelo?”+  Khona-ke uJona waphuma emzini wahlala phansi ngasempumalanga yomuzi; kancane kancane wazakhela idokodo lapho, ukuze ahlale ngaphansi kwalo emthunzini+ kuze kube yilapho ebona ukuthi kwakuyokwenzekani ngalo muzi.+  Ngakho uJehova wathuma uselwa, ukuba lumile lwengame uJona, ukuze lube umthunzi phezu kwekhanda lakhe, ukuze amkhulule esimweni sakhe esiyinhlekelele.+ UJona wajabula kakhulu ngalolu selwa.  Kodwa uNkulunkulu weqiniso wathuma isibungu+ ngasekuntweleni kokusa ngosuku olulandelayo, ukuba sihlasele uselwa; kancane kancane loma.+  Kwathi nje lapho ilanga liphuma, uNkulunkulu wathuma umoya ogangathayo wasempumalanga,+ ilanga lalilokhu lishaya phezu kwekhanda likaJona, kangangokuba waba nesinxi;+ wayelokhu ecela ukuba umphefumulo wakhe ufe, ephindelela ethi: “Kungcono ukufa kimi kunokuphila.”+  UNkulunkulu wathi kuJona: “Ingabe kulungile yini lokhu kuvutha kwakho ngentukuthelo ngenxa yoselwa?”+ Khona-ke wathi: “Kulungile lokhu kuvutha kwami ngentukuthelo, kuze kube seqophelweni lokufa.” 10  Kodwa uJehova wathi: “Wena, uhawukele uselwa, ongazange ulukhandlekele noma ulukhulise, obeluyinto nje ekhule ngobusuku obubodwa futhi yashabalala njengento nje ekhule ebusuku. 11  Mina, akufanele yini ngilihawukele iNineve umuzi omkhulu,+ okukhona kuwo abantu abangaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili abangawazi nhlobo umehluko phakathi kwesandla sabo sokunene nesobunxele, ngaphandle kwezilwane eziningi ezifuywayo?”+

Imibhalo yaphansi