Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Jona 3:1-10

3  Khona-ke izwi likaJehova lafika kuJona okwesibili, lathi:+  “Sukuma, uye eNineve umuzi omkhulu, umemezele kuwo isimemezelo+ engisikhuluma kuwe.”  Khona-ke uJona wasukuma waya eNineve ngokwezwi likaJehova.+ Manje iNineve laliwumuzi omkhulu kuNkulunkulu,+ lingangebanga lohambo lwezinyawo lwezinsuku ezintathu.  Ekugcineni uJona wangena emzini ibanga lohambo lwezinyawo losuku olulodwa, futhi wayelokhu ememezela ethi: “Kusele izinsuku ezingamashumi amane kuphela, bese iNineve ligumbuqelwa.”+  Amadoda aseNineve aqala ukuba nokholo kuNkulunkulu,+ amemezela ukuzila ukudla agqoka indwangu yesaka,+ kusukela komkhulu kunawo wonke kuwo kuya komncane kunawo wonke.  Lapho leli zwi lifika enkosini yaseNineve,+ khona-ke yasukuma esihlalweni sayo sobukhosi yakhumula isembatho sayo sezikhulu yembatha indwangu yesaka yahlala phansi emlotheni.+  Ngaphezu kwalokho, yayaleza ukuba kwenziwe isimemezelo, yayaleza ukuba sishiwo eNineve, ngesinqumo senkosi nabakhulu bayo, kuthiwe: “Akukho muntu nasilwane esifuywayo, akukho mhlambi wezinkomo namhlambi wezimvu nezimbuzi, okufanele kunambithe utho nakancí. Akekho noyedwa okufanele adle ukudla. Akufanele kuphuzwe ngisho namanzi.+  Mabembathe indwangu yesaka, umuntu nemfuyo; mababize uNkulunkulu ngamandla babuye,+ yilowo nalowo endleleni yakhe embi nasebudloveni obabusezandleni zabo.  Ngubani owaziyo ukuthi uNkulunkulu weqiniso ngeke yini abuya futhi empeleni adabuke+ abuye entukuthelweni yakhe evuthayo, ukuze singashabalali?”+ 10  UNkulunkulu weqiniso wayibona imisebenzi yabo,+ ukuthi babebuyile endleleni yabo embi;+ ngakho uNkulunkulu weqiniso wadabuka+ ngenhlekelele ayekhulumé ukuthi uzobabangela yona; akabange esayibangela.+

Imibhalo yaphansi