Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Johane 2:1-25

2  Ngosuku lwesithathu kwaba khona idili lomshado eKhana+ laseGalile, nonina+ kaJesu wayekhona.  UJesu nabafundi bakhe nabo babemenyiwe kulelo dili lomshado.  Lapho iwayini liphela unina+ kaJesu wathi kuye: “Abanalo iwayini.”  Kodwa uJesu wathi kuye: “Ngihlangene ngani nawe, sifazane?+ Ihora lami alikafiki.”+  Unina wathi kulabo ababekhonza: “Noma yini anitshela yona, yenzeni.”+  Kwakukhona izimbiza zamanzi zetshe eziyisithupha zihlezi lapho njengoba imithetho yamaJuda yokuhlanza+ yayifuna kanjalo, ngayinye ikwazi ukumumatha izilinganiso ezimbili noma ezintathu zoketshezi.  UJesu wathi kubo: “Gcwalisani lezi zimbiza ngamanzi.” Bazigcwalisa zathi cikí.  Wayesethi kubo: “Wakheni manje niwayise kumqondisi wedili.” Ngakho bawayisa.  Lapho umqondisi wedili enambitha la manzi ayesephendulwe iwayini+ kodwa engazi ukuthi livelaphi, nakuba labo ababekhonza ababekhe amanzi babazi, umqondisi wedili wabiza umkhwenyana 10  wathi kuye: “Bonke abanye abantu bakhipha iwayini elimnandi kuqala,+ kuthi lapho abantu sebedakiwe, bakhiphe elezinga eliphansi. Wena ugciné iwayini elimnandi kwaze kwaba manje.” 11  Lokhu uJesu wakwenza eKhana laseGalile njengesiqalo sezibonakaliso zakhe, futhi wenza inkazimulo yakhe+ yabonakala; abafundi bakhe baba nokholo kuye. 12  Ngemva kwalokhu yena nonina nabafowabo+ nabafundi bakhe behlela eKapernawume,+ kodwa abazange bahlale khona izinsuku eziningi. 13  Iphasika+ lamaJuda lase liseduze, futhi uJesu wakhuphukela eJerusalema.+ 14  Wathola ababethengisa izinkomo nezimvu namajuba+ ethempelini nabashintshi bemali besezihlalweni zabo. 15  Ngemva kokwenza isitswebhu sezindophi, wabaxosha ethempelini bonke ababenezimvu nezinkomo, wachitha izinhlamvu zemali zabashintshi bemali, wagumbuqela namatafula abo.+ 16  Wathi kulabo ababethengisa amajuba: “Susani lezi zinto lapha! Yekani ukwenza indlu+ kaBaba indlu yokuthengisela!”+ 17  Abafundi bakhe bakhumbula ukuthi kulotshiwe ukuthi: “Intshiseko ngendlu yakho iyongidla.”+ 18  Ngakho-ke, amaJuda aphendula athi kuye: “Yisiphi isibonakaliso+ onaso ongasibonisa sona, njengoba wenza lezi zinto na?” 19  UJesu waphendula wathi kuwo: “Dilizani leli thempeli,+ mina ngizolivusa ngezinsuku ezintathu.” 20  Ngakho-ke amaJuda athi: “Leli thempeli lakhiwa iminyaka engamashumi amane nesithupha, wena-ke uzolivusa ngezinsuku ezintathu?” 21  Kodwa wayekhuluma ngethempeli+ elingumzimba wakhe. 22  Nokho, lapho evuswa kwabafileyo, abafundi bakhe bakhumbula+ ukuthi wayevamile ukukusho lokhu; futhi bayikholelwa imiBhalo nezwi uJesu alisho. 23  Nokho, lapho eseJerusalema emkhosini wephasika,+ abantu abaningi baba nokholo egameni lakhe,+ bebona izibonakaliso ayezenza.+ 24  Kodwa uJesu yena wayengabathembi+ ngenxa yokuba ebazi bonke 25  nangenxa yokuba engadingi muntu ukuba afakaze ngomuntu, ngoba yena ngokwakhe wayekwazi okungaphakathi kumuntu.+

Imibhalo yaphansi