Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Johane 17:1-26

17  UJesu wakhuluma lezi zinto, futhi, ephakamisela amehlo ezulwini,+ wathi: “Baba, ihora selifikile; khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana yakho ikukhazimulise,+  njengalokho uyinike igunya phezu kwenyama yonke,+ ukuze, bonke oyinike bona,+ ibanike ukuphila okuphakade.+  Lokhu kusho ukuphila okuphakade,+ ukungenisa kwabo ulwazi+ ngawe, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso,+ nangalowo omthumileyo, uJesu Kristu.+  Ngikukhazimulisile+ emhlabeni, njengoba ngiwuqedile umsebenzi onginike wona ukuba ngiwenze.+  Ngakho manje wena, Baba, ngikhazimulise eceleni kwakho ngenkazimulo enganginayo eceleni kwakho ngaphambi kokuba izwe libe khona.+  “Ngilibonakalisile igama lakho kubantu onginike bona ezweni.+ Babengabakho, wanginika bona, futhi baligcinile izwi lakho.  Manje sebeyazi ukuthi zonke izinto onginike zona zivela kuwe;  ngoba amazwi owanginika wona ngibanike wona,+ bawamukele, futhi sebeyazi ngokuqinisekile ukuthi ngaphuma njengommeleli wakho,+ futhi baye bakholwa ukuthi ungithumile.+  Ngicelela bona; angiceleli izwe,+ kodwa ngicelela labo onginike bona; ngoba bangabakho, 10  futhi zonke izinto zami zingezakho nezakho zingezami,+ futhi ngikhazinyulisiwe phakathi kwabo. 11  “Angisekho ezweni, kodwa bona basezweni+ kanti mina ngiza kuwe. Baba ongcwele, babheke+ ngenxa yegama lakho siqu onginike lona, ukuze babe munye njengoba nje nathi simunye.+ 12  Lapho ngisenabo ngangibabheka+ ngenxa yegama lakho siqu onginike lona; futhi ngibagcinile, akekho noyedwa kubo obhubhile+ ngaphandle kwendodana yokubhubha,+ ukuze kugcwaliseke+ umbhalo. 13  Kodwa manje ngiza kuwe, futhi ngikhuluma lezi zinto ezweni ukuze babe nenjabulo yami kubo ngokugcwele.+ 14  Ngibaniké izwi lakho, kodwa izwe liye labazonda,+ ngoba bengeyona ingxenye yezwe, njengoba nje nami ngingeyona ingxenye yezwe.+ 15  “Angikuceli ukuba ubakhiphe ezweni, kodwa ukuba ubabheke ngenxa yomubi.+ 16  Abayona ingxenye yezwe,+ njengoba nje nami ngingeyona ingxenye yezwe.+ 17  Bangcwelise+ ngeqiniso; izwi lakho+ liyiqiniso.+ 18  Njengoba nje wangithuma ezweni, nami ngibathuma ezweni.+ 19  Futhi ngiyazingcwelisa ngenxa yabo, ukuze nabo bangcweliswe+ ngeqiniso. 20  “Angiceleli laba kuphela, kodwa nalabo ababa nokholo kimi ngezwi labo;+ 21  ukuze bonke babe munye,+ njengoba nje wena, Baba, umunye nami futhi nami ngimunye nawe,+ ukuba nabo babe munye nathi,+ ukuze izwe likholwe ukuthi ungithumile.+ 22  Futhi, ngibanikile inkazimulo onginike yona, ukuze babe munye njengoba nje nathi simunye.+ 23  Mina ngibe munye nabo, nawe ube munye nami, ukuze bapheleliswe ekubeni munye,+ ukuze izwe lazi ukuthi ungithumile nokuthi ubathandile njengoba nje nami ungithandile. 24  Baba, ngokuqondene nalokho onginike khona, ngifisa sengathi, lapho ngikhona, nabo bangaba khona kanye nami,+ ukuze babone inkazimulo yami onginike yona, ngoba wangithanda ngaphambi kokusungulwa+ kwezwe.+ 25  Baba olungileyo,+ ngempela izwe alikwazanga;+ kodwa mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile.+ 26  Ngibazisile+ igama lakho futhi ngizolazisa, ukuze uthando ongithande ngalo lube kubo nami ngibe munye nabo.”+

Imibhalo yaphansi