Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Jobe 6:1-30

6  UJobe waphendula wathi:   “O ukube ukukhathazeka+ kwami bekungakalwa konke,Ngesikhathi esifanayo ukuhlupheka kwami kubekwe impela esikalini!   Ngoba manje kwesinda ngisho nangaphezu kwezihlabathi zezilwandle.Yingakho amazwi ami ebeyinkulumo ewuwangala.+   Ngoba imicibisholo yoMninimandla onke inami,+Esihlungu sayo siphuzwa umoya wami;+Izinto ezisabisayo ezivela kuNkulunkulu ziyazihlela ukuze zimelane nami.+   Idube+ liyokhala yini lapho kunotshani phansi kwalo,Noma inkunzi iyokhonya yini lapho kunefolishi layo phansi kwayo?   Ziyodliwa yini izinto eziduma ngaphandle kukasawoti,Noma kukhona yini ukunambitheka oketshezini oluminciminci lwebhece?   Umphefumulo wami unqabile ukuthinta noma yini.Kunjengesifo ekudleni kwami.   O ukube isicelo sami besingenzekaFuthi uNkulunkulu anginike ngisho nethemba lami!   Ukube uNkulunkulu ubengaqhubekela phambili angichoboze,Ukube ubengadedela isandla sakhe anginqume!+ 10  Ngisho nalokho bekusayoba yinduduzo kimi;Bengingagxumagxuma ngenjabulo+ ngenxa yemihelo yami,Nakuba ebengayikuba nabubele, ngoba angizange ngiwafihle amazwi+ ONgcwele.+ 11  Ayini amandla ami, ukuba ngiqhubeke ngilindile?+Futhi kuyini ukuphela kwami, ukuba ngiqhubeke ngelula umphefumulo wami? 12  Ingabe amandla ami angamandla amatshe?Noma ingabe inyama yami ingeyethusi? 13  Ingabe kungoba ukuzisiza kungekho kimi,Nokusebenza ngokuphumelelayo ngokwako kuxoshiwe kimi? 14  Ngokuqondene nanoma ngubani ogodlela umuntu wakubo umusa wothando,+Uyokuyeka futhi nanokwesaba uMninimandla onke.+ 15  Abafowethu uqobo benze ngokukhohlisa,+ njengesifufula sasebusika,Njengomgudu wezifufula zasebusika ezilokhu zidlula. 16  Zimnyama ngenxa yeqhwa,Iqhwa liyazifihla phezu kwazo. 17  Ngenkathi efanele ziswela amanzi,+ zithulisiwe;Lapho kushisa ziyoma endaweni yazo.+ 18  Imikhondo yezindlela zabo iphambukisiwe;Bakhuphukela endaweni engenalutho bashabalale. 19  Amahele aseThema+ abhekile,Umshungu ohambisanayo wamaSabheya+ ubalindile. 20  Ngokuqinisekile banamahloni ngoba bebethembile;Bahambé baze bafika kuleyo ndawo futhi bayadumazeka.+ 21  Ngoba manje nina anibi yilutho;+Nibona okwesabisa kakhulu, futhi nesabe.+ 22  Ingabe kungoba ngithé, ‘Nginikeni okuthile,Noma ngipheni isipho kokunye kwamandla enu; 23  Ningophule esandleni sophikisana nami,+Noma ningophule esandleni somashiqela’?+ 24  Ngiyale, mina ngizothula;+Ngenze ngiqonde iphutha engilenzile.+ 25  Amazwi obuqotho—O awazange abe buhlungu!+Kodwa ukusola kwenu kusolani?+ 26  Ingabe niceba ukusola amazwi,Lapho amazwi ophelelwe yithemba+ engawomoya nje?+ 27  Niyokwenza izinkatho nakakhulu kangakanani ngisho nangomuntu oyintandane,+Nihwebelane ngomngane wenu!+ 28  Manje qhubekelani phambili, ngilaleleni,Nibone ukuthi ngizoqamba amanga+ yini ebusweni benu. 29  Sizani, nibuye—makungabikho ukungalungi—Yebo, buyani—ukulunga kwami kusekhona.+ 30  Kukhona yini ukungalungi olimini lwami,Noma ingabe ulwanga lwami alukuqondi ukuhlupheka?

Imibhalo yaphansi