Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Jobe 42:1-17

42  UJobe wamphendula uJehova wathi:   “Sengiyazi ukuthi uyakwazi ukwenza zonke izinto,+Futhi akukho mqondo ongenakuwufinyelela.+   ‘Ubani lona ositha iseluleko engenalwazi?’+Ngakho-ke ngakhuluma, kodwa ngangingaziqondiIzinto ezimangalisa kakhulu kimi, engingazazi.+   ‘Ngicela ulalele, mina ngikhulume.Ngizokubuza, wena ungazise.’+   Ngizwile ngawe ngenzwabethi,Kodwa manje iso lami liyakubona.   Yingakho ngihoxa,Futhi ngiphenduka+ othulini nasemlotheni.”  Kwathi ngemva kokuba uJehova esekhulumé la mazwi kuJobe, uJehova wathi ku-Elifazi umThemani: “Intukuthelo yami iyavutha ngawe nangabangane bakho ababili,+ ngoba nina madoda anizange nikhulume okuyiqiniso+ ngami njengoba kwenzé inceku yami uJobe.  Manje zithatheleni izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa+ niye encekwini yami uJobe,+ nizinikelele umhlatshelo wokushiswa; uJobe inceku yami uzonithandazela.+ Ngubuso bakhe kuphela engizobamukela ukuze ngingenzi ubuwula obuyichilo ngani, ngoba anizange nikhulume okuyiqiniso ngami, njengoba kwenzé inceku yami uJobe.”+  Ngakho u-Elifazi umThemani noBhilidadi umShuhi noSofari umNahama bahamba benza njengoba nje uJehova ayekhulumile kubo; ngakho uJehova wabamukela ubuso bukaJobe. 10  UJehova ngokwakhe wasinqanda isimo sobuthunjwa sikaJobe+ lapho ethandazela abangane bakhe,+ futhi uJehova waqala ukwenezela kukho konke okwakungokukaJobe, ngokuphindwe kabili.+ 11  Futhi babelokhu beza kuye bonke abafowabo nabo bonke odadewabo nabo bonke ababemazi ngaphambili,+ futhi baqala ukudla kanye naye isinkwa+ endlini yakhe nokuzwelana naye nokumduduza ngenxa yayo yonke inhlekelele uJehova ayevumele ukuba imehlele; bamnika kwaba yilowo nalowo uhlamvu lwemali nalowo nalowo indandatho yegolide. 12  UJehova wabusisa+ isiphetho sikaJobe kamuva ngaphezu kwesiqalo sakhe,+ kangangokuba waba nezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi nane namakamela ayizinkulungwane eziyisithupha nezipani zezinkomo eziyinkulungwane nezimbongolokazi eziyinkulungwane. 13  Futhi waba namadodana ayisikhombisa namadodakazi amathathu.+ 14  Eyokuqala wayiqamba ngokuthi uJemima, eyesibili ngokuthi uKheziya neyesithathu ngokuthi uKereni-haphuki. 15  Kulo lonke izwe akutholakalanga abesifazane ababebahle njengamadodakazi kaJobe, futhi uyise wawanika ifa phakathi kwabafowabo.+ 16  Ngemva kwalokhu uJobe waqhubeka ephila iminyaka eyikhulu namashumi amane+ futhi wabona amadodana akhe nabazukulu+—izizukulwane ezine. 17  Ekugcineni uJobe wafa, emdala futhi aneliswe yizinsuku.+

Imibhalo yaphansi