Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Jobe 41:1-34

41  “Ungamkhipha yini uLeviyathani+ ngodobo,Noma ungalucindezela yini ulimi lwakhe ngendophi?   Ungalifaka yini ikhwane emakhaleni akhe,+Noma ungayibhoboza yini imihlathi yakhe ngeva?   Ingabe uyokuncenga kaninginingi,Noma ingabe uyokhuluma nawe amazwi athambile?   Uyosenza yini isivumelwano nawe,Ukuba umthathe abe yisigqila kuze kube nini nanini?   Uyodlala yini naye njengokungathi udlala nenyoni,Noma uyombophela yini amantombazanyana akho?   Abangane bayohwebelana yini ngaye?Ingabe bayomehlukanisela abahwebi?   Uyosigcwalisa yini isikhumba sakhe ngezinhlendla,+Noma ikhanda lakhe ngemikhonto yezinhlanzi?   Beka isandla sakho phezu kwakhe.Khumbula impi. Ungakuphindi.   Bheka! Ngokuqinisekile umuntu uyodumazeka ngalokho abekulindele ngaye.Umuntu futhi uyojikijeleka phansi ngokumbona nje. 10  Akekho noyedwa onesibindi ukuthi angamvusa.Futhi ubani ongema aqine phambi kwami?+ 11  Ubani onginiké okuthile kuqala, ukuze kufaneleke ukuba ngimvuze?+Kungokwami okungaphansi kwawo wonke amazulu.+ 12  Ngeke ngithule ngezingxenye zakheNoma ngendaba yamandla akhe nokubukeka kokulingana kwakhe. 13  Ngubani owembulé ubuso bezembatho zakhe?Ngubani oyongena emhlathini wakhe ophindwe kabili? 14  Ngubani ovulé iminyango yobuso bakhe?Amazinyo akhe nxazonke ayethusa. 15  Imisele yamazenga iwukuzidla kwakhe,Ivalwe njengokungathi ngophawu oluqinile. 16  Elinye lingena khaxa kwelinye,Ngisho nomoya awukwazi ukungena phakathi kwawo. 17  Anamathelene ndawonye elinye kwelinye;Abambene futhi ngeke ahlukaniswe. 18  Ukuthimula kwakhe kukodwa kubaneka ukukhanya,Namehlo akhe anjengemisebe yokuntwela kokusa. 19  Emlonyeni wakhe kuphuma ukubaneka kombani,Kuqhansa ngisho nezinhlansi zomlilo. 20  Emakhaleni akhe kuphuma umusi,Njengesithando somlilo esokhelwe ngekhwane. 21  Umphefumulo wakhe uthungela amalahle,Kuphuma ngisho nelangabi emlonyeni wakhe. 22  Entanyeni yakhe kuhlala izikhwepha,Futhi phambi kwakhe ukuphelelwa yithemba kuyagxuma. 23  Imivingqi yenyama yakhe iyanamathelana ndawonye;Injengokubunjiwe phezu kwakhe, ayinakunyakaziswa. 24  Inhliziyo yakhe iqiné njengetshe,Yebo, iqiné njengetshe lokugaya. 25  Lapho evuka abanamandla bayethuka;+Ngenxa yokwesaba bayasambatheka. 26  Nalapho imfica, inkemba ngokwayo ayibi nguntanga yakhe,Noma umkhonto, ingcula noma isihloko somcibisholo.+ 27  Ubheka insimbi+ njengotshani nje,Ithusi njengokhuni olubolile nje. 28  Umcibisholo awumxoshi;Amatshe endwayimane+ ashintshé aba izinhlanga kuye. 29  Ubheka umshiza njengezinhlanga nje,+Futhi uyakuhleka ukukhenceza kwengcula. 30  Ingaphansi lakhe linjengezindengezi ezicijile;Wendlala isibhulo+ odakeni. 31  Ubangela izinzulu ukuba zibile njengembiza;Wenza ulwandle lube njengembiza yamafutha okugcoba. 32  Ngemva kwakhe wenza indlela ikhanye;Umuntu ubeyocabanga ukuthi utwa lwamanzi lungubumpunga. 33  Phezu kothuli akukho okunjengaye,Owenziwe ukuba angabi nakho ukwesaba. 34  Konke okuphakeme uyakubona.Uyinkosi phezu kwazo zonke izilwane zasendle ezibabazekayo.”

Imibhalo yaphansi