Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Jobe 39:1-30

39  “Uyasazi yini isikhathi esimisiwe sokuzala kwezimbuzi zezintaba zasemadwaleni?+Uyaqaphela yini lapho izindluzelekazi zizala+ ngemihelo?   Uyazibala yini izinyanga ezizigcwalisayo,Noma uyasazi yini isikhathi esimisiwe ezizala ngaso?   Ziyakhothama lapho zikhipha amazinyane azo,Lapho zihlukana nemihelo yazo.   Amadodana azo aba yizingqabavu, akhulela endle;Empeleni ayaphuma angabuyeli kuzo.   Ubani owadedela idube+ ukuba likhululeke,Futhi ubani owathukulula imichilo yembongolo yasendle,   Engiyimisele ithafa eliwugwadule ukuba libe yindlu yayoNezwe likasawoti+ ukuba libe yizindawo zayo zokuhlala?   Iyayihleka inhlokomo yomzana;Ayiyizwa imisindo yomcathami.+   Ihlola izintaba ukuze ithole idlelo layo+Futhi ifuna zonke izinhlobo zezithombo eziluhlaza.+   Inkunzi yasendle iyafuna yini ukukukhonza,+Noma iyobuchitha yini ubusuku ngasemkhombeni wakho? 10  Uyoyibopha yini inkunzi yasendle uyiqinise ngezindophi zayo emseleni,Noma, iyowahlelemba+ yini amathafa aphansi ikulandele? 11  Uyothembela yini kuyo ngoba amandla ayo emakhulu,Futhi uyowushiya kuyo yini umshikashika wakho? 12  Uyothembela yini kuyo ukuthi iyoyibuyisa imbewu yakhoNokuthi iyobuthela esibuyeni sakho? 13  Lake labhakuza yini ngokujabula iphiko lentshe yensikazi,Noma inazo yini izimpaphe zikanogolantethe+ nezinsiba? 14  Ngoba ishiya amaqanda ayo emhlabeniFuthi iwagcina efudumele othulini, 15  Iyakhohlwa ukuthi unyawo lumbe lungawachobozaNoma ukuthi ngisho nesilo sasendle singase siwanyathele. 16  Ibaphatha kalukhuni abantwana bayo, njengokungathi akubona abayo+Ikhandlekela ize ngoba ayinangebhe. 17  Ngoba uNkulunkulu uyenzé yakhohlwa ukuhlakanipha,Akazange ayinike isabelo ekuqondeni.+ 18  Ngesikhathi ibhakuzisa amaphiko ayo phezulu,Iyalihleka ihhashi nomgibeli walo. 19  Ungalinika yini ihhashi amandla?+Ungayembathisa yini intamo yalo umhlwenga ohwashazelayo? 20  Ungalenza yini ukuba ligxume njengentethe?Isithunzi sokuthimula kwalo siyethusa.+ 21  Liyaqebekula+ ethafeni eliphansi lethabe ngamandla;Liyaphuma lihlangabeze ibutho elihlomile.+ 22  Liyayihleka ingebhe, alesabi;+Futhi alifulatheli ngokwesaba inkemba. 23  Eceleni kwalo kukhehlezela umgodla wemicibisholo,Ukudla kwenkemba nengcula. 24  Ligwinya umhlaba ngokugabavula namadlingozi,Futhi alikholwa ukuthi ngumsindo wophondo. 25  Lapho nje uphondo lukhala, lithi Nakho-ke!Futhi lihogela impi lisekude,Isiyaluyalu sezinduna nokukhamuluka kwempi.+ 26  Ingabe ngukuqonda kwakho okwenza uheshe andizele phezulu,Okwenza elulele amaphiko akhe emoyeni waseningizimu? 27  Noma ingabe ukhozi+ luyalwa nguwe ukuba lundizele phezuluFuthi lwakhe isidleke salo phezulu,+ 28  Ukuba luhlale edwaleni futhi ebusuku luhlalePhezu kwezinyo ledwala nasendaweni engafinyeleleki? 29  Lufuna ukudla lulapho;+Amehlo alo alokhu ebheke emajukujukwini. 30  Amaphuphu alo ahlala emunca igazi;Futhi lapho kukhona khona ababulewe, lukhona nalo.”+

Imibhalo yaphansi