Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Jobe 34:1-37

34  U-Elihu waqhubeka nokuphendula, wathi:   “Lalelani amazwi ami, nina bahlakaniphileyo;Nani enaziyo, nginikeni indlebe.   Ngoba indlebe ngokwayo ivivinya amazwi,+Njengoba nje ulwanga lunambitha lapho ludla.+   Masizikhetheleni ukwahlulela;Masikwazi okuhle phakathi kwethu.   Ngoba uJobe uthé, ‘Ngokuqinisekile anginaphutha,+Kodwa uNkulunkulu ngokwakhe uphambukisile ukwahlulelwa kwami.+   Ingabe ngiqamba amanga ngokwahlulelwa kwami?Inxeba lami elibi alelapheki nakuba kungekho seqo.’+   Iyiphi indoda enamandla efana noJobe,+Ephuza ukuhlekwa usulu njengamanzi?+   Ngokuqinisekile, usendleleni eya ekubeni nobungane nabakwenza umkhuba okulimazayoNasekuhambeni nabantu bobubi.+   Ngoba uthé, ‘Indoda enamandla ayitholi nzuzo+Ngokujabula kwayo ngoNkulunkulu.’ 10  Ngakho-ke, nina madoda anokuqonda,+ ngilaleleni.Makube kude noNkulunkulu weqiniso ukwenza ngendlela yokukhohlakala,+NoMninimandla onke ukwenza ngokungabi nabulungisa!+ 11  Ngoba uyovuza umuntu wasemhlabeni ngokwendlela enza ngayo,+Futhi uyokwenza ukuba umuntu ehlelwe ngokwendlela yakhe. 12  Yebo, ngokuqinisekile, uNkulunkulu akenzi ngokukhohlakala,+Futhi uMninimandla onke akasiphendukezeli isahlulelo.+ 13  Ubani omabele umhlaba,Futhi ubani ommisele izwe elikhiqizayo, yebo lonke? 14  Uma ebeka inhliziyo yakhe kumuntu,Uma umoya nokuphefumula kwalowo muntu ekubuthela kuye,+ 15  Yonke inyama iyophangalala ndawonye,Futhi umuntu wasemhlabeni uyobuyela khona kanye othulini.+ 16  Ngakho uma unokuqonda, lalela lokhu;Beka indlebe emsindweni wamazwi ami. 17  Ingabe ngempela umuntu ozonda ubulungisa uyolawula,+Futhi uma onamandla elungile ingabe uyothi mubi?+ 18  Uyosho yini umuntu enkosini ukuthi, ‘Awulusizo lwalutho’?Ezicukuthwaneni athi, ‘Nibabi’?+ 19  Ukhona Lowo ongazange abonise ukukhetha izikhuluFuthi ongazange amcabangele kakhulu oyisicukuthwane kunophansi,+Ngoba bonke bawumsebenzi wezandla zakhe.+ 20  Ngomzuzwana bayafa,+ ngisho naphakathi kobusuku;+Abantu bayathuthumela badlule,Futhi abanamandla badlula kungengasandla.+ 21  Ngoba amehlo akhe asezindleleni zomuntu,+Futhi zonke izinyathelo zakhe uyazibona. 22  Akukho bumnyama nathunzi elimnyamaAbangazifihla kukho labo abakwenza umkhuba okulimazayo.+ 23  Ngoba akabekeli muntu isikhathi esimisiweUkuba aye kuNkulunkulu ukuyokwahlulelwa. 24  Waphula abanamandla+ ngaphandle kokwenza uphenyo,Futhi umisa abanye esikhundleni sabo.+ 25  Ngakho-ke uyaqaphela ukuthi imisebenzi yabo iyini,+Futhi uyabagumbuqela ebusuku, bachotshozwe.+ 26  Njengababi ubashaya ngempamaEndaweni yezibukeli;+ 27  Ngesizathu sokuthi baphambukile ekumlandeleni,+Futhi ayikho neyodwa yezindlela zakhe abayinakile,+ 28  Ukuze abangele ukukhala kophansi ukuba kufike kuye;Ngakho uyakuzwa ukukhala kwabahluphekile.+ 29  Lapho yena ebangela ukuba kuthule, khona-ke ubani ongamlahla?Lapho efihla ubuso bakhe,+ ubani ongambona,Kungakhathaliseki ukuthi ukwenza esizweni+ noma kumuntu, njengoba kuyinto efanayo? 30  Ukuze umuntu oyisihlubuki angabusi,+Futhi kungabi nazingibe+ zabantu. 31  Uyosho yini umuntu empeleni kuNkulunkulu ngokwakhe ukuthi,‘Ngithwele, nakuba ngingenzi ngokonakala;+ 32  Nakuba ngingaboni lutho, ngifundise wena;Uma ngenze noma yikuphi ukungalungi,Ngeke ngiphinde ngikwenze’?+ 33  Ingabe ngokombono wakho uyokubuyisela ngakho ngoba uyakwenqaba ukwahlulelwa,Ngoba kunguwe okhethayo, kungemina?Ngisho nalokho okwazi kahle, kukhulume. 34  Abantu abanokuqonda+ bazothi kimi—Yebo nendoda enamandla ehlakaniphile engilalele, 35  ‘UJobe ukhuluma engenalo ulwazi,+Namazwi akhe uwasho engenakho ukuqondisisa.’ 36  Baba, uJobe makavivinywe ngokupheleleNgezimpendulo zakhe phakathi kwamadoda aceba okulimazayo.+ 37  Ngoba phezu kwesono sakhe wenezela ukuvukela;+Phakathi kwethu ushaya izandla zakhe futhi andise amazwi akhe amelene noNkulunkulu weqiniso!”+

Imibhalo yaphansi