Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Jobe 33:1-33

33  “Nokho, Jobe, siza manje uzwe amazwi ami,Futhi ubeke indlebe kukho konke ukukhuluma kwami.   Siza, ubheke! Kumelwe ngiwuvule umlomo wami;Ulimi kanye nolwanga lwami+ kumelwe kukhulume.   Amazwi ami awubuqotho benhliziyo yami,+Futhi ngobuqotho izindebe zami zikhuluma ulwazi.+   Umoya kaNkulunkulu ungenzile,+Nokuphefumula koMninimandla onke kungenze ngaphila.+   Uma ukwazi, ngiphendule,Hlela amazwi phambi kwami; thatha indawo yakho.   Bheka! KuNkulunkulu weqiniso ngiyilokho nje nawe oyikho;+Nami futhi ngabunjwa ngobumba.+   Bheka! Akukho okwethusayo kimi okuzokwesabisa,Futhi akukho ukucindezela+ okuvela kimi okuzoba nzima phezu kwakho.   Kuphela uthé ezindlebeni zami,Futhi bengilokhu ngizwa umsindo wamazwi akho,   ‘Ngihlanzekile anginaseqo;+Ngimsulwa, futhi anginasiphambeko.+ 10  Bheka! Uthola izisusa zokumelana nami,Ungibheka njengesitha sakhe.+ 11  Ufaka izinyawo zami ezingongolweni,+Abheke zonke izindlela zami.’+ 12  Bheka! Ngiyakuphendula, kulokhu awuzange ube ongenaphutha;+Ngoba uNkulunkulu mkhulu kakhulu kunomuntu ofayo.+ 13  Kungani ulwe naye,+Yingoba engawaphenduli amazwi akho onke?+ 14  Ngoba uNkulunkulu ukhuluma kanye,Nakabili+—nakuba umuntu engakunaki— 15  Ephusheni,+ umbono+ wasebusuku,Lapho ubuthongo obukhulu behlela abantu,Phakathi nokozela phezu kombhede.+ 16  Yingaleso sikhathi lapho evula khona indlebe yabantu,+Futhi ubeka uphawu lwakhe esikhuthazweni abanika sona, 17  Ukuze aphambukise umuntu esenzweni sakhe,+Futhi afihlele indoda enamandla ukuziqhenya.+ 18  Unqanda umphefumulo wakhe egodini+Nokuphila kwakhe ukuba kungadluli ngomcibisholo.+ 19  Futhi empeleni uyasolwa ngokuzwiswa ubuhlungu esembhedeni wakhe,Nokuxabana kwamathambo akhe kuyaqhubeka. 20  Ukuphila kwakhe kwenza ukudla kwenyanyeke,+Nomphefumulo wakhe wenza ukudla okufiselekayo kwenyanyeke. 21  Inyama yakhe iyawohloka ingabe isabonakala,Namathambo akhe abengabonakali ngokuqinisekile ahlala obala. 22  Umphefumulo wakhe usondela egodini,+Nokuphila kwakhe kubabulali. 23  Uma eba nesithunywa,Umkhulumeli, oyedwa enkulungwaneni,Ukuba atshele umuntu ubuqotho bakhe, 24  Khona-ke uba nomusa kuye athi,‘Mkhulule ukuze angehleli egodini!+Ngitholé isihlengo!+ 25  Inyama yakhe mayibe ntsha kunasebusheni;+Makabuyele ezinsukwini zobungqabavu bobusha bakhe.’+ 26  Uyoncenga uNkulunkulu ukuba ajabule ngaye,+Abone ubuso bakhe ngokumemeza kwenjabulo,Futhi Yena uyobuyisela ukulunga kwaKhe kumuntu ofayo. 27  Uyohlabelelela abantu athi,‘Ngonile;+ ngiphendukezele okuqondile,Ngokuqinisekile bekuyinto engangifanele. 28  Uwukhululile umphefumulo wami ukuba ungadluleli egodini,+Nokuphila kwami kuyokubona ukukhanya.’ 29  Bheka! Zonke lezi zinto uNkulunkulu uyazenza,Kabili, kathathu, ngokuqondene nendoda enamandla, 30  Ukubuyisa umphefumulo wayo egodini,+Ukuze ikhanyiselwe ngokukhanya kwalabo abaphilayo.+ 31  O Jobe, lalela! Ngilalele!Thula, mina ngizoqhubeka ngikhuluma. 32  Uma kukhona amazwi ofuna ukuwasho, ngiphendule;Khuluma, ngoba ngikujabulele ukulunga kwakho. 33  Uma engekho, wena ngilalele;+Thula, ngizokufundisa ukuhlakanipha.”

Imibhalo yaphansi