Jobe 32:1-22

32  Ngakho la madoda amathathu ayeka ukuphendula uJobe, ngoba wayezibona elungile.+  Kodwa intukuthelo ka-Elihu indodana kaBharakeli umBuzi+ womndeni kaRamu yavutha. Intukuthelo yakhe yavuthela uJobe ngenxa yokuba ethé umphefumulo wakhe ulungile kunokuba athi nguNkulunkulu olungile.+  Futhi, intukuthelo yakhe yavuthela nabangane bakhe abathathu ngenxa yokuthi babengayitholanga impendulo kodwa bathi uNkulunkulu mubi.+  U-Elihu wayelinde uJobe namazwi, ngoba babebadala kunaye ngezinsuku.+  Kancane kancane u-Elihu wabona ukuthi yayingekho impendulo emlonyeni+ wala madoda amathathu, intukuthelo yavutha ngokwengeziwe.  U-Elihu indodana kaBharakeli umBuzi waphendula wathi: “Ngimncane ngezinsukuFuthi nina madoda nibadala.+Yingakho ngizibambile futhi ngesabileUkumemezela ulwazi lwami kini madoda.   Ngithé, ‘Izinsuku ngokwazo kufanele zikhulume,Futhi ngubuningi beminyaka okufanele benze ukuhlakanipha kwaziwe.’+   Ngokuqinisekile, ngumoya okumuntu ofayoNokuphefumula koMninimandla onke okubanika ukuqonda.+   Akubona nje labo abanezinsuku eziningi ababa abahlakaniphile,+Noma labo abadala nje abaqonda ukwahlulela.+ 10  Ngakho-ke ngithé, ‘Ngilaleleni.Ngizomemezela ulwazi lwami, yebo mina.’ 11  Bhekani! Ngiwalindile amazwi enu nina madoda,Bengilokhu ngiyilalele imicabango yenu,+Kuze kube yilapho seniwafuna amazwi enizowasho. 12  Bengilokhu nginilalele,Futhi bheka akekho osola uJobe,Akekho noyedwa kini ophendula amazwi akhe, 13  Ukuze ningasho ukuthi, ‘Sikutholile ukuhlakanipha;+NguNkulunkulu omxoshayo, akuyena umuntu.’ 14  Njengoba engazange ahlele amazwi okungiphikisa,Ngakho ngeke ngimphendule ngamazwi enu nina madoda. 15  Basatshiswé kakhulu, ababange besaphendula;Amazwi asukile kubo. 16  Futhi ngilindile, ngoba abasaqhubeki bekhuluma;Ngoba bamile, ababange besaphendula. 17  Ngizonikeza ingxenye yami ngiphendula, mina lo;Ngizomemezela ulwazi lwami, mina lo; 18  Ngoba ngigcwele amazwi;Umoya ungicindezele+ esiswini sami. 19  Bheka! Isisu sami sinjengewayini elingenayo indawo yokukhipha umoya;Njengamagabha amasha esikhumba sifuna ukuqhuma.+ 20  Mangikhulume ukuze ngithole impumuzo.Ngizozivula izindebe zami ukuze ngiphendule.+ 21  Ngisize ngingabonisi ukukhetha umuntu;+Futhi ngeke nginike umuntu wasemhlabeni isiqu;+ 22  Ngoba ngokuqinisekile angazi ukuthi ngingamnika kanjani isiqu;UMenzi+ wami ubeyomuka nami kalula.

Imibhalo yaphansi