Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Jobe 30:1-31

30  “Kodwa manje bangihlekile,+Labo abancane kunami ngezinsuku,+Oyise engangiyokwenqabaUkubabeka nezinja zomhlambi wami.   Ngisho namandla ezandla zabo—ayenalusizo luni kimi?Ubungqabavu bushabalele kubo.+   Ngenxa yokuswela nokulamba abananzalo,Beququda isifunda esingenamanzi,+Lapho ngayizolo bekukhona khona isivunguvungu nokuchitha.   Babekha amacembe kasawoti ngasezihlahleni,Futhi impande yezihlahla zonwele yayingukudla kwabo.   Babexoshwa emphakathini;+Abantu babebamemeza njengalapho bememeza isela.   Kumelwe bahlale khona kanye emthambekeni wezigodi zesifufula,Emigodini yothuli nasemadwaleni.   Babekhala phakathi kwezihlahla;Babeba ngumfunzana ngaphansi kwezimbabazane.   Amadodana ongenangqondo,+ namadodana ongenagama,Abhaxabuliwe axoshwa ezweni.   Manje sengibe ngisho nayinto abahlabelela ngayo,+Futhi ngiyisaga kubo.+ 10  Banengiwe yimi, bazidedisele kude nami;+Futhi abazange bagodlele ubuso bami amathe abo.+ 11  Ngoba uluthukululile usinga lomnsalo wami wangithobisa,Futhi amatomu bawayeké engaboshiwe ngenxa yami. 12  Bavumbuka ngakwesokunene sami beyiqulo;Izinyawo zami bazidedele,Kodwa bangakhela imigoqo yabo eletha inhlekelele.+ 13  Bayidilizile imendo yami;Inzuzo yabo iye yaba ukuhlupheka nje kuphela kimi,+Bengenaye ngisho nomsizi. 14  Bangena njengokungathi ngesikhala esibanzi;Bezé begingqwa yisivunguvungu. 15  Izinto ezesabisayo ezingazelelwe ziphendulelwe kimi;Ubucukuthwane bami buxoshwa njengomoya,Insindiso yami idlulé njengefu. 16  Kodwa manje umphefumulo wami uyathululwa ngaphakathi kimi;+Izinsuku zokuhlupheka+ ziyangibamba. 17  Amathambo+ ami aye abhotshozwa awa ebusuku,Nezinhlungu ezingiququdayo aziphumuli nakancane.+ 18  Ngenxa yamandla amakhulu ingubo yami iyashintsha;Iyangizongolozela njengentamo yengubo yami ende. 19  Ungehlisele phansi obumbeni,Kangangokuthi ngibonakala ngiwuthuli nomlotha. 20  Ngikhala kuwe ngicela usizo, kodwa awungiphenduli;+Ngimile, ukuze unginake. 21  Uyazishintsha ukuze ube nesihluku kimi;+Ngamandla aphelele esandla sakho ufukamela inzondo ngami. 22  Ungiphakamisela emoyeni, ungenza ukuba ngiwugibele;Bese ungihlakaza ngokungiphahlaza. 23  Ngoba ngazi kahle ukuthi uyongibuyisa ekufeni,+Nasendlini okuhlangana kuyo wonke umuntu ophilayo. 24  Kuphela nje ukuthi akukho muntu owelula isandla sakhe amelane nenqwaba yencithakalo,+Nangesikhathi sokuwohloka komuntu akubi khona ukukhala kokucela usizo ngokuphathelene nalezo zinto. 25  Ngokuqinisekile ngiye ngamkhalela onosuku olunzima;+Umphefumulo wami uye waba lusizi ngompofu.+ 26  Nakuba ngangilindele okuhle, nokho kwafika okubi;+Futhi ngangilokhu ngilindele ukukhanya, kodwa kwafika isigayegaye. 27  Amathumbu ami axhuxhuzeliswa futhi awazange athule;Ngabhekana nezinsuku zokuhlupheka. 28  Ngahambahamba ngidabukile+ lapho kungekho ukukhanya kwelanga;Ngasukuma ebandleni, ngangilokhu ngikhala ngicela usizo. 29  Ngaba umfowabo wezimpungushe,Nomngane wamadodakazi entshe.+ 30  Isikhumba sami saba mnyama+ futhi sawa,Namathambo ami ashisa ngenxa yokoma. 31  Futhi ihabhu lami laba elokulila nje kuphela,Negemfe lami laba elezwi labakhalayo.

Imibhalo yaphansi