Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Jobe 3:1-26

3  Kungemva kwalokhu lapho uJobe avula khona umlomo wakhe waqala ukuqalekisa usuku lwakhe.+  UJobe waphendula wathi:   “Malushabalale usuku engazalwa ngalo,+Nobusuku othile athi ngabo, ‘Ukhulelwe indoda enamandla!’   Lolo suku, malube ngubumnyama.UNkulunkulu makangalufuni engaphezulu,Futhi ukukhanya kwemini makungakhanyi phezu kwalo.   Ubumnyama nethunzi elimnyama makulophule.Ifu lemvula malihlale phezu kwalo.Izinto ezenza usuku lube mnyama mazilwesabise kakhulu.+   Lobo busuku—isigayegaye masibuthathe;+Mabungazizwa buthokoza phakathi kwezinsuku zonyaka;Mabungangeni phakathi kwesibalo sezinyanga.   Bheka! Lobo busuku—mabungatheli;Ukukhamuluka kwenjabulo makungafiki kubo.+   Abaqalekisi bosuku mababuqalekise,Labo abalungele ukuvusa uLeviyathani.+   Izinkanyezi zovivi lwabo mazibe mnyama;Mabulindele ukukhanya kodwa kungabikho;Futhi mabungayiboni imisebe yokuntwela kokusa. 10  Ngoba abuzange buyivale iminyango yesisu sikamama,+Kanjalo buthukuse inkathazo emehlweni ami. 11  Kungani ngingazange ngife kwasesibelethweni?+Kungani ngingazange ngiphume esiswini bese ngiphangalala? 12  Kungani amadolo angihlangabeza,Futhi kungani kwaba khona amabele+ ukuba ngincele? 13  Ngoba manje ngabe ngilele ukuze ngingaphazanyiswa;+Ngabe ngalala ngaleso sikhathi; ngabe ngiphumule+ 14  Kanye namakhosi nabeluleki bomhlaba,+Labo abazakhela izindawo eziyincithakalo,+ 15  Noma nezikhulu ezinegolide,Ezigcwalisa izindlu zazo ngesiliva; 16  Noma, njengokuphuphuma kwesisu okufihlekile,+ ngabe ngingazange ngibe khona,Njengabantwana abangazange bakubone ukukhanya.+ 17  Lapho, ababi ngokwabo bayekile ukuyaluza,+Futhi lapho, labo abaphele amandla baphumule.+ 18  Ndawonye iziboshwa zikhululekile;Empeleni azilizwa izwi loziqhuba ukuba ziyosebenza.+ 19  Lapho, abancane nabakhulu bayafana,+Nesigqila sikhululiwe enkosini yaso. 20  Kungani enika osenkathazweni ukukhanya,Nokuphila labo abanomphefumulo omunyu?+ 21  Kungani kunalabo abalindele ukufa, kodwa kungafiki,+Nakuba beqhubeka bekumba ukwedlula ingcebo efihliweyo? 22  Labo abajabula baze bethabe,Bayethaba ngoba bathola indawo yokungcwatshwa. 23  Kungani eyinika ukukhanya indoda enamandla, endlela yayo isitheziwe,+Naleyo uNkulunkulu ayibiyelayo?+ 24  Ngoba ngaphambi kokudla kwami kuza ukububula kwami,+Futhi ukukhala kwami kokubhonga kuthululeka njengamanzi;+ 25  Ngoba ngibe nengebhe ngento egebhezelisayo, futhi iyangehlela;Nalokho ebengikwesaba kuza kimi.+ 26  Angikaze ngingabi ongenazinkathazo, noma ngingabi ongaphazanyisiwe,Noma ngibe ophumule, noma kunjalo kufika ukuyaluza.”

Imibhalo yaphansi