Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Jobe 21:1-34

21  UJobe waphendula wathi:   Lalelani izwi lami ngokucophelela nina madoda,Futhi lokhu makube yinduduzo yenu.   Ngibekezeleleni, ngizokhuluma;Futhi ngemva kokukhuluma kwami ngamunye wenu angahleka usulu.+   Kepha mina, ingabe ukukhathazeka kwami ngikuzwakalisa kumuntu?Noma kungani umoya wami ungaphelelwa yisineke?   Phendulelani ubuso benu kimi ningigqolozele nimangele,Nibeke isandla senu emlonyeni wenu.+   Uma ngikhumbulile, ngiphazamisekile futhi,Futhi ukuqhaqhazela kubambe inyama yami.   Kungani ababi beqhubeka bephila,+Bekhule baze baguga, futhi bebé bakhulu ngomcebo?+   Inzalo yabo imi ngokuqinile ikanye nabo emehlweni abo,Nabantwana babo phambi kwamehlo abo.   Izindlu zabo ziwukuthula, azinangebhe,+Nenduku kaNkulunkulu ayikho phezu kwabo. 10  Inkunzi yakhe empeleni iyamithisa, ayisichithi isidoda;Inkomazi yakhe iyazala,+ ayiphunzi. 11  Balokhu bethumela abafanyana babo njengomhlambi,Nabafana babo bayatshakadula. 12  Baqhubeka bephakamisa izwi labo ngethamborini nehabhu,+Futhi bahlala bejatshuliswa umsindo wegemfe. 13  Bachitha izinsuku zabo ngezikhathi ezimnandi,+Futhi ngomzuzwana behlela phansi eShiyoli. 14  Bathi kuNkulunkulu weqiniso, ‘Suka kithi!+Olwazini lwezindlela zakho asizange sikuthole ukujabula.+ 15  Uyini uMninimandla onke, ukuba simkhonze,+Futhi kusizuzisa ngani ukuthi siye sathintana naye?’+ 16  Bheka! Inhlalakahle yabo ayikho emandleni abo.+Iseluleko sababi sidedele kude nami.+ 17  Kukangaki isibani sababi sicinywa,+Futhi kukangaki behlelwa inhlekelele yabo?Kukangaki ebahlukanisela imbubhiso ngolaka lwakhe?+ 18  Ingabe baba njengotshani phambi komoya,+Nanjengamakhoba isivunguvungu esiwebile? 19  Ukulimaza komuntu, uNkulunkulu uyokubekela amadodana akhe;+Uyomvuza ukuze akwazi.+ 20  Amehlo akhe ayobona ukuwohloka kwakhe,Futhi uyophuza ukufutheka koMninimandla onke.+ 21  Ngoba iyoba yini injabulo yakhe endlini yakhe ngemva kwakhe,Lapho empeleni isibalo sezinyanga zakhe siyohlukaniswa phakathi?+ 22  Ingabe uyofundisa ngisho noNkulunkulu ulwazi,+Lapho Yena ngokwakhe ahlulela abaphakemeyo?+ 23  Yena lo uyofa phakathi nokwaneliswa kwakhe okugcwele,+Lapho engasenazo ngokuphelele izinkathazo futhi ekhululekile; 24  Lapho amathanga akhe egcwele amanoniNomnkantsha wamathambo akhe uhlala umanzi. 25  Futhi lona omunye uyokufa enomphefumulo omunyuEngazange azidle izinto ezinhle.+ 26  Bayolala ndawonye othulini+Nezimpethu ziyokwakha isembozo ngaphezu kwabo.+ 27  Bheka! Ngiyazi kahle imicabango yenu nina madodaNamacebo ebenizokwenza ngawo ngobudlova kimi.+ 28  Ngoba nithi, ‘Iphi indlu yoyisicukuthwane,Futhi liphi itende, amatabernakele ababi?’+ 29  Anibabuzanga yini labo abahamba ezindleleni?Futhi anizihloli yini ngokucophelela izibonakaliso zabo, 30  Ukuthi ngosuku lwenhlekelele omubi uyalondwa,+Ngosuku lokufutheka uyakhululwa? 31  Ubani oyomtshela ebusweni bakhe indlela yakhe?+Futhi ubani oyomvuza+ ngalokho yena ngokwakhe akwenzile? 32  Kepha yena, uyolethwa emathuneni,+Futhi kuyokwenziwa umlindo phezu kwethuna. 33  Amagabade omhlaba esigodi sesifufula ngokuqinisekile ayoba mtoti kuye,+Ahudule sonke isintu ngemva kwakhe,+Futhi labo ababengaphambi kwakhe babengenasibalo. 34  Ngakho yeka ukuthi nizama ngokuyize kanjani ukungiduduza,+Futhi izimpendulo zenu zisala ziwukungathembeki!”

Imibhalo yaphansi