Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Jobe 20:1-29

20  USofari umNahama waphendula wathi:   “Ngakho imicabango yami engincisha ukuthula iyangiphendula,Yebo nangenxa yevuso lami elingaphakathi.   Ngizwa isikhuthazo esingihlambalazayo;Nomoya ongenakho ukuqonda enginakho uyangiphendula.   Ubulokhu uyazi yini yona le nto,Kusukela umuntu abekwa phezu komhlaba,+   Ukuthi ukukhamuluka kwenjabulo kwabantu ababi kufushane+Nokujabula kwesihlubuki kungokomzuzwana?   Nakuba ukuhlonipheka kwakhe kunyukela ezulwini uqobo+Nekhanda lakhe lifinyelela emafwini,   Ushabalala kuze kube phakade njengomquba wakhe;+Abambonayo bayothi, ‘Uphi?’+   Njengephupho uyondiza amuke, ngeke bamthole;Futhi uyoxoshwa njengombono wasebusuku.+   Iso elimbonile ngeke liphinde limbone,+Nendawo yakhe ngeke iphinde imbone.+ 10  Amadodana akhe ayofuna umusa kubantu abaphansi,Nezandla zakhe ziyobuyisela izinto zakhe zenani elikhulu.+ 11  Amathambo akhe abegcwele ubungqabavu bobusha bakhe,Kodwa buyolala naye othulini nje.+ 12  Uma okubi kunambitheka kamnandi emlonyeni wakhe,Uma ekuncibilikisa ngaphansi kolimi lwakhe, 13  Uma enobubele kukho futhi engakushiyi,Futhi uma eqhubeka ekugodla olwangeni lwakhe, 14  Ukudla kwakhe ngokuqinisekile kuyoshintshwa emathunjini akhe;Kuyoba inyongo yezimfezi ngaphakathi kuye. 15  Uwugwinyile umcebo, kodwa uyowuhlanza;UNkulunkulu uyomenza awugonyuluke esiswini sakhe. 16  Uyomunca isihlungu sezimfezi;Uyobulawa ulimi lwenyoka enesihlungu.+ 17  Akasoze ayibona imisele yamanzi,+Imifudlana enjengezifufula yoju nebhotela. 18  Uyobe ebuyisela impahla yakhe abeyizuzile futhi ngeke ayigwinye;Njengomcebo ovela ekuhwebeni kwakhe, kodwa angeke awujabulele.+ 19  Ngoba uchobozile kwaba izicucwana, ubashiyile abampofu;Uhlwithé indlu angazange ayakhe.+ 20  Ngoba ngokuqinisekile ngeke akwazi ukukhululeka esiswini sakhe;Ngeke aphunyuke ngezinto zakhe ezifiselekayo.+ 21  Akukho lutho olumsalele lokulushwabadela;Yingakho inhlalakahle yakhe ingeke ihlale njalo. 22  Uyozizwa ekhathazekile inala yakhe ibe ichichima;+Wonke amandla eshwa ayomehlela. 23  Ukuze agcwalise isisu sakhe,Makathumele intukuthelo yakhe evuthayo phezu kwakhe+Ayinisele phezu kwakhe, ingene ezibilinini zakhe. 24  Uyoyibalekela+ imvunulo yempi eyenziwe ngensimbi;Umnsalo wethusi uyomdebeza. 25  Umcibisholo uyodabula uphumele ngisho nangale komhlane wakhe,Nesikhali esibenyezelayo siyodabula enyongweni yakhe;+Izinto ezithusayo ziyomelana naye.+ 26  Bonke ubumnyama buyogcinelwa izinto zakhe azazisayo;Umlilo ongavuthelwanga muntu uyomudla umqede;+Kuyomhambela kabi osele etendeni lakhe. 27  Izulu liyosembula isiphambeko sakhe,+Nomhlaba uyomvukela. 28  Isihlambi esinamandla siyogingqa indlu yakhe;Kuyoba nezinto eziyothululwa ngosuku lwentukuthelo yakhe.+ 29  Yilesi isabelo somuntu omubi esivela kuNkulunkulu,+Yebo ifa lakhe elishiwo elivela kuNkulunkulu.”

Imibhalo yaphansi