Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Jobe 2:1-13

2  Kwathi kamuva ngosuku lapho amadodana kaNkulunkulu weqiniso engena ukuze ame phambi kukaJehova, uSathane naye wangena kanye nawo ukuze ame phambi kukaJehova.+  Khona-ke uJehova wathi kuSathane: “Uvelaphi nje nempela?” USathane wamphendula uJehova wathi: “Ekuzulazuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo.”+  UJehova waqhubeka wathi kuSathane: “Ingabe ubeké inhliziyo yakho encekwini yami uJobe,+ ukuthi akekho onjengaye emhlabeni, umuntu ongasoleki futhi oqotho,+ owesaba uNkulunkulu+ futhi okugwemayo okubi?+ Ngisho namanje usabambelele ngokuqinile ebuqothweni bakhe,+ nakuba ungivusa+ ukuba ngimgwinye ngaphandle kwesizathu.”+  Kodwa uSathane+ wamphendula uJehova wathi: “Isikhumba ngesikhumba, futhi umuntu uyokhipha konke anakho ngenxa yomphefumulo wakhe.+  Ngiyacela, ake welule isandla sakho, uthinte kuze kufike ethanjeni lakhe nasenyameni yakhe ubone ukuthi ngeke yini akuthuke khona kanye ebusweni bakho.”+  Ngakho uJehova wathi kuSathane: “Bheka usesandleni sakho! Kuphela qaphela umphefumulo wakhe!”  Ngakho uSathane wasuka ebusweni bukaJehova+ futhi washaya uJobe ngamathumba abulalayo+ kusukela ematheni onyawo kwaze kwaba sokhakhayini.  Wazithathela udengezi lokuziphala; futhi wayehlala emlotheni.+  Ekugcineni umkakhe wathi kuye: “Namanje usabambelele ngokuqinile ebuqothweni bakho?+ Mthuke uNkulunkulu ufe!” 10  Kodwa wathi kuye: “Nawe futhi ukhuluma njengomunye wabesifazane abangenangqondo.+ Ingabe kufanele samukele okuhle kuphela kuNkulunkulu weqiniso singamukeli nokubi?”+ Kukho konke lokhu uJobe akazange one ngezindebe zakhe.+ 11  Abangane abathathu bakaJobe bezwa ngayo yonke le nhlekelele eyayimehlele, futhi beza, yilowo nalowo evela endaweni yakhe, u-Elifazi umThemani+ noBhilidadi umShuhi+ noSofari umNahama.+ Ngakho bahlangana ngesivumelwano+ ukuba beze bazwelane naye futhi bamduduze.+ 12  Lapho bephakamisa amehlo abo bekude abakwazanga ukubona ngaleso sikhathi ukuthi kwakunguye. Baphakamisa izwi labo bakhala baklebhula+ yilowo nalowo ijazi lakhe elingenamikhono baphonsa uthuli phezulu ngaphezu kwamakhanda abo.+ 13  Baqhubeka behleli+ naye emhlabathini izinsuku eziyisikhombisa nobusuku obuyisikhombisa, futhi akekho noyedwa owayekhuluma izwi kuye, ngoba babebona ukuthi ubuhlungu+ babubukhulu kakhulu.

Imibhalo yaphansi