Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Jobe 16:1-22

16  UJobe waphendula wathi:   “Ngizwé izinto eziningi ezinjengalezi.Nonke nina ningabaduduzi abayinkathazo!+   Ayaphela yini amazwi awumoya?+Noma, yini ekucasulayo, ukuba uphendule?   Nami futhi ngingakhuluma njengani madoda.Ukube nje imiphefumulo yenu ibilapho umphefumulo wami ukhona,Bengiyonikhaliphela yini ngamazwi,+Noma bengiyoninikinela yini ikhanda lami?+   Bengiyoniqinisa ngamazwi omlomo wami,+Futhi induduzo yezindebe zami ibiyonqanda—.   Uma ngikhuluma, ubuhlungu bami abunqandeki,+Futhi uma ngiyeka ukukhuluma, kusukani kimi?   Kuphela ukuthi manje ungenzé ngadinwa;+Bonke labo ababuthana nami ubenze baba yincithakalo.   Uyangibamba futhi. Kubé ngubufakazi,+Kangangokuba ukonda kwami kuyangivukela. Kuyafakaza ebusweni bami.   Intukuthelo yakhe ingidwengulile, futhi ungifukamelela inzondo.+Empeleni ungigedlela amazinyo.+Isitha sami singicijela amehlo.+ 10  Bawuvule kakhulu umlomo wabo ngokumelene nami,+Bashaye izihlathi zami ngesihlamba,Babuthana babe yisibalo esikhulu bamelane nami.+ 11  UNkulunkulu unginikela kubafanyana,Futhi ungiphonsa ngekhanda ezandleni zababi.+ 12  Bengingokhululekile, kodwa wanginyakazisa;+Ungibambe ngesijungujungu wayesengiphihliza,Futhi ungimisa njengesigcibisholo sakhe. 13  Abacibisheli bakhe+ bayangihaqa;Uqhekeza izinso zami+ futhi angabi nabubele;Uthululela inyongo yami emhlabathini. 14  Uyaqhubeka engibhodloza evula izimbobo ngezimbobo;Ugijimela kimi njengonamandla.+ 15  Ngithungé indwangu yesaka+ phezu kwesikhumba sami,Futhi ngiphonsé uphondo lwami othulini.+ 16  Ubuso bami bubomvu ngenxa yokukhala,+Futhi emajwabini amehlo ami kunethunzi elimnyama,+ 17  Naphezu kokuba kungekho budlova ezintendeni zezandla zami,Futhi umthandazo wami umsulwa.+ 18  O mhlaba, ungalimbozi igazi lami!+Futhi makungabikho ndawo yokukhala kwami! 19  Futhi manje, bheka! emazulwini kukhona ofakaza ngami,Ufakazi wami usezindaweni eziphakeme.+ 20  Abangane bami bangabakhulumeli abamelene nami;+Iso lami libheke kuNkulunkulu liqwashile.+ 21  Futhi kumelwe kwenziwe isinqumo phakathi kwendoda enamandla noNkulunkulu,Njengaphakathi kwendodana yomuntu nomuntu wakubo.+ 22  Ngoba kusele iminyaka embalwa nje,Ngihambe ngendlela engingeke ngibuye ngayo.+

Imibhalo yaphansi