Jobe 11:1-20

11  USofari umNahama+ waphendula wathi:   “Ingabe amazwi amaningi ayohlala engaphenduliwe,Noma ingabe oziqhayisayo uyoba ongenaphutha?   Ingabe inkulumo yakho eyize iyobathulisa abantu,Futhi ingabe uyoqhubeka uhleka usulu kungabi namuntu okukhuzayo?+   Futhi, uthi, ‘Isiyalo sami+ sihlanzekile,Futhi ngibé ohlanzekile+ emehlweni akho.’   Nokho ukube nje uNkulunkulu ngokwakhe ubengakhulumaFuthi akuvulele izindebe zakhe!+   Khona-ke ubeyokutshela izimfihlo zokuhlakanipha,Ngoba izinto zokuhlakanipha okusebenzayo ziningi ngokuphindaphindiwe.Futhi, ubuyokwazi ukuthi uNkulunkulu uvumela ezinye zeziphambeko zakho zilibaleke.+   Ungazithola yini izinto ezijulile zikaNkulunkulu,+Noma ungathola yini kuze kube kuwo kanye umkhawulo woMninimandla onke?   Kuphakeme kunezulu. Yini ongayifeza?Kujulile kuneShiyoli.+ Yini ongase uyazi?   Kude kunomhlaba ngesilinganiso,Futhi kubanzi kunolwandle. 10  Uma eqhubeka futhi enikela othileFuthi ambizele enkundleni, khona-ke ubani ongamelana naye? 11  Ngoba yena ngokwakhe uyabazi abantu abangenalo iqiniso.+Lapho ebona okulimazayo, ngeke yini azibonise engonakayo? 12  Ngisho nomuntu onengqondo engenalutho uyothola isisusa esihleNgokushesha nje lapho idube elinjengembongolo lizalwa lingumuntu. 13  Uma wena ngokwakho uyoyilungisa ngempela inhliziyo yakhoFuthi empeleni welulele izintende zezandla kuye,+ 14  Uma esandleni sakho kukhona okulimazayo, kudedisele kude,Futhi ukungalungi makungahlali ematendeni akho. 15  Ngoba ngaleso sikhathi uyophakamisa ubuso bakho bungenasici+Futhi ngokuqinisekile uyomiswa, futhi ngeke wesabe. 16  Ngoba wena—uyoyikhohlwa inkathazo;Uyoyikhumbula njengamanzi adlulile. 17  Ubude bokuphila+ kwakho buyophakama bukhanya kakhulu kunasemini bebade;Ubumnyama buyoba njengokusa imbala.+ 18  Uyobopheka ukuba wethembele ngoba likhona ithemba;Futhi ngokuqinisekile uyobhekisisa nxazonke—uyolala ngokulondeka.+ 19  Uyozelula impela, kungekho muntu okwenza uthuthumele.Ngokuqinisekile abantu abaningi bayokubeka esimweni esihle;+ 20  Wona uqobo amehlo ababi ayofiphala;+Indawo yokubalekela iyobashabalalela,+Futhi ithemba labo liyoba ukugqabuka komphefumulo.”+

Imibhalo yaphansi