Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Jakobe 2:1-26

2  Bazalwane, anilubambile ukholo lweNkosi yethu uJesu Kristu, inkazimulo yethu,+ ngezenzo zokukhetha,+ akunjalo?  Ngoba, uma kungena embuthanweni+ wenu umuntu ofake izindandatho zegolide eminweni futhi ogqoke izembatho eziwubukhazikhazi, bese kungena futhi umuntu ompofu ogqoke izembatho ezingcolile,+  nimbheka ngomusa+ lowo ogqoke izembatho eziwubukhazikhazi nithi: “Hlala lapha endaweni enhle,” nithi kompofu: “Wena qhubeka umile,” noma: “Hlala laphaya ngaphansi kwesenabelo sezinyawo zami,”  ninokuhlukana ngezigaba phakathi kwenu+ futhi seningabahluleli+ abakhipha izinqumo ezimbi,+ akunjalo?  Lalelani, bazalwane abathandekayo. UNkulunkulu wakhetha abampofu+ ngokwezwe ukuba babe abacebile+ okholweni nezindlalifa zombuso, awuthembisa labo abamthandayo,+ akunjalo?  Nokho, nina niye namhlaza umuntu ompofu. Abacebile bayanicindezela,+ futhi banihudulela phambi kwezinkantolo zomthetho,+ akunjalo?  Bahlambalaza+ igama elihle enabizwa ngalo,+ akunjalo?  Uma-ke, nikwenza umkhuba ukufeza umthetho wobukhosi+ ngokuvumelana nalo mbhalo: “Kumelwe uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena,”+ nenza kahle impela.  Kodwa uma niqhubeka nibonisa ukukhetha,+ nenza isono, ngoba nisolwa umthetho+ njengezeqamthetho. 10  Ngoba noma ubani ogcina wonke uMthetho kodwa aphambuke kowodwa, ungumaphuli wayo yonke.+ 11  Ngoba lowo owathi: “Ungaphingi,”+ wathi futhi: “Ungabulali.”+ Manje, uma ungaphingi kodwa ubulala, usuyiseqamthetho. 12  Qhubekani nikhuluma ngaleyo ndlela futhi qhubekani nenza ngendlela abenza ngayo labo abazokwahlulelwa ngomthetho wabantu abakhululekile.+ 13  Ngoba lowo ongasibonisi isihe uyothola isahlulelo ngaphandle kwesihe.+ Isihe sethaba ngokunqoba phezu kwesahlulelo. 14  Kunanzuzoni, bazalwane, uma umuntu ethi unokholo+ kodwa engenayo imisebenzi?+ Lolo kholo alunakumsindisa, akunjalo?+ 15  Uma umzalwane noma udade ehamba-ze futhi entula ukudla okwanele lolo suku,+ 16  nokho othile kini athi kuye: “Hamba ngokuthula, ufudumale futhi usuthe,” kodwa ningamniki izidingo zomzimba wakhe, kunanzuzoni?+ 17  Kanjalo, futhi, nokholo uma lungenayo imisebenzi,+ lufile. 18  Noma kunjalo, omunye uzothi: “Wena unokholo, mina nginemisebenzi. Ngibonise ukholo lwakho ngaphandle kwemisebenzi, mina ngizokubonisa ukholo lwami ngemisebenzi yami.”+ 19  Uyakholwa ukuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa, akunjalo?+ Wenza kahle impela. Nokho namademoni ayakholwa aqhaqhazele.+ 20  Kodwa ingabe uyathanda ukwazi, wena muntu ongenangqondo, ukuthi ukholo ngaphandle kwemisebenzi alusebenzi? 21  U-Abrahama ubaba+ akuzange yini kuthiwe ulungile ngenxa yemisebenzi ngemva kokuba enikele ngo-Isaka indodana yakhe e-altare?+ 22  Uyabona ukuthi ukholo lwakhe lwasebenza kanye nemisebenzi yakhe futhi ukholo lwakhe lwapheleliswa ngemisebenzi yakhe,+ 23  futhi wagcwaliseka umbhalo othi: “U-Abrahama waba nokholo kuJehova, kwabalelwa kuye njengokulunga,”+ futhi wabizwa ngokuthi “umngane kaJehova.”+ 24  Niyabona ukuthi umuntu kuzothiwa ulungile+ ngemisebenzi,+ hhayi ngokholo lodwa.+ 25  Ngendlela efanayo uRahabi+ isifebe, akushiwongo yini ukuthi ulungile ngemisebenzi, ngemva kokuba amukele izithunywa ngokufudumele futhi wazikhipha ngenye indlela?+ 26  Impela, njengoba umzimba ngaphandle komoya ufile,+ kanjalo nokholo ngaphandle kwemisebenzi lufile.+

Imibhalo yaphansi